Verzamelde inspraakreacties op de RES 1.0

De RES 1.0 van Regio Foodvalley is tussen 21 april 2021 en 5 juli 2021 besproken in de acht gemeenteraden, de twee Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de het waterschap.

De inspraakreacties die daarbij op de RES 1.0 zijn binnengekomen, worden door de organisaties zelf behandeld. De inspraakreacties kunnen een rol spelen bij de besluitvorming. Hieronder worden per organisatie inspraakreacties weergegeven. Zo kan iedereen er kennis van nemen.