Dealmaker Lia de Ryck, Regio Deal Foodvalley

Elke maand stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Lia de Ryck. Ze werkt sinds juni 2023 als procesmanager voor het programmabureau van de Regio Deal Foodvalley. Vanuit deze rol focust ze vooral op het thema Voeding en gezondheid. “De regiodeal is voor mij een echt ambitieproject waarbij ik bedrijven, overheden en kennisinstellingen kan helpen bij complexe opdrachten voor een betere toekomst.”

Lia de Ryck kende de regiodeal al vanuit een vorige opdracht voor het Voedingscentrum. Daar had ze een inventarisatie gedaan hoe het Voedingscentrum gemeentes kan ondersteunen in het gezonder maken van de eetomgeving. “Mariken Fellinger, programmamanager van de Regio Deal Foodvalley, was nieuwsgierig naar de inzichten die uit deze inventarisatie kwamen, omdat het gezonder maken van de eetomgeving ook onderdeel is van de regiodeal. Zo kwamen we met elkaar in contact. Toen ze later zocht naar een procesmanager om haar te ondersteunen bij het thema Voeding en gezondheid kwam ze bij P2 en uiteindelijk weer bij mij terecht.”

Rode Draad

P2, het bureau waar De Ryck voor werkt, zag in de Regio Deal Foodvalley precies dat waar zij voor staan. De Ryck: “De regiodeal werkt aan de versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Deze transitie realiseren met alle partners samen en duurzame en gezonde voeding toegankelijk maken voor iedereen, dat is het hart van waar we voor opstaan met elkaar.” Persoonlijk sprak de opdracht De Ryck ook aan. “De regiodeal is zo’n omvangrijk programma. Eigenlijk zijn de drie thema’s al programma’s op zich. In het thema Voeding en gezondheid heb je bijvoorbeeld alleen al twintig aio’s die aan dit thema werken. Aan mij werd gevraagd om uit alles wat er gebeurt binnen dit thema de rode draad te halen. Om focus aan te brengen. Dat zijn precies de vraagstukken waar ik van hou. De lead pakken in een traject, met mensen om tafel om vervolgens de volgende stappen uit te denken.”

Oogst

De oogst uit het thema Voeding en gezondheid bleek overweldigend. “Er zat heel veel in de hoofden van mensen”, vertelt De Ryck. Toen ze eenmaal iedereen gesproken had, werd steeds duidelijker wat de maatschappelijke impact van dit thema uiteindelijk zou kunnen zijn. Het thema kwam daadwerkelijk tot leven tijdens een workshop ‘Van wetenschap naar impact’ waar de aio’s van dit spoor pitches hielden over hun onderzoek. “Het was echt heel gaaf om te zien hoe goed ze de pitches deden. Ze brachten hun onderzoek heel dicht naar de impact die het op mensen kan hebben. Zo werd de maatschappelijk impact van het wetenschappelijk onderzoek in dit thema heel goed zichtbaar”, vertelt ze. “Nu steeds meer duidelijk is wat de resultaten zullen zijn, zijn we met het programmateam aan het zoeken hoe we deze opbrengst zichtbaar kunnen maken. We gaan in ieder geval de oogst vieren op het Regio Deal Foodvalley Event op 7 november en in de aanloop daar naartoe zichtbaar maken in allerlei soorten content. En daarnaast zoeken we hoe we alles wat er wordt opgeleverd in de regiodeal kunnen borgen voor de toekomst nadat de regiodeal is afgelopen.”

'De regiodeal is zo’n omvangrijk programma. Eigenlijk zijn de drie thema’s al programma’s op zich'

Puzzels

Met het zoeken naar borgen van de opbrengst van de regiodeal voor de toekomst begint ook een nieuwe fase in de opdracht van De Ryck voor de Regio Deal Foodvalley. “Dat is weer zo’n puzzel waar ik van hou. Hoe zorgen we ervoor dat anderen zich eigenaar gaan voelen van de opbrengst van de regiodeal? Samen met mensen die antwoorden kunnen geven, zoeken naar hoe we daadwerkelijk impact kunnen maken. Lobby in gang zetten, oogst omzetten in content en waar mogelijk uitrollen naar de rest van Nederland”, licht De Ryck haar bijdrage toe. Ze neemt hiervoor een ruime ervaring in proces- en projectmanagement voornamelijk in het bedrijfsleven mee. “Het idee hoeft niet uit mijn hoofd te komen. Wat ik vooral goed kan is het helder communiceren en de benodigde stappen uitwerken.”

Parels

En wat zijn volgens De Ryck de parels in de oogst van de Regio Deal Foodvalley? “In het thema Voeding en gezondheid zie ik veel kansen voor de rol van leefstijl in preventie. Maar daar is nog wel veel lobby nodig. De onderbouwing moet nog sterker en vervolgens moeten interventies door het RIVM erkend en via het leefstijlloket aangeboden worden. Hier hebben we echt een lange adem nodig. Verder zie ik dat het gezonder maken van de eetomgeving steeds meer impact heeft. Maar ook hier is nog veel nodig. Wat moet hierover in de wet staan? En gemeentes moeten leren hoe je in het aanbod stapjes kunt maken en hiervoor instrumentarium krijgen. En de verdienmodellen zijn belangrijk. De impact is er nu nog niet. We moeten eerst samen leren hoe we dit gaan organiseren. Al met al blijft voeding en gezondheid een lastig onderwerp. Het is zo’n breed en complex onderwerp.”

Bedrijven

Naast het thema Voeding en Gezondheid heeft De Ryck zich binnen de regiodeal ook beziggehouden met een mogelijk vervolg op de Food Academy Nijkerk (FAN). De bedrijvenvereniging FAN die deze foodopleiding samen met Aeres opzette heeft grotere ambities dan alleen onderwijs. De Ryck: “Als ik mag dromen dan zou ik het heel mooi vinden als er een plek komt voor mkb en scale-ups in de regio die met future food bezig zijn om innovaties verder te brengen. Ik denk dat dat echt helpt om de transitie te versnellen.”

Regio Deal Foodvalley Event

De Ryck blijft nog tot het eind van de Regio Deal Foodvalley betrokken. “Ik kijk heel erg uit naar het Regio Deal Foodvalley Event op 7 november. Dat is uiteindelijk het podium voor al het harde werk dat is geleverd in de regiodeal. Een feestelijk event voor alle belangrijke stakeholders en betrokkenen. Mooi om de deal zo op een impactvolle manier af te sluiten.”