2. Eetomgeving

Gezonde voedselkeuzes in een gezonde eetomgeving

Dit werkpakket heeft als doel om in de regio in verschillende wijken, mkb’s, horeca en ziekenhuizen en zorginstellingen een gezondere eetomgeving te creëren. Om de transitie naar een gezondere eetomgeving te ondersteunen is nieuwe kennis opgedaan over belemmerende en faciliterende factoren, in wijken, restaurants, de transportsector en in de zorg. De daarmee samenhangende interventies zijn opgezet met lokale partijen. In co-creatiesessies zijn systeemkaarten uitgewerkt die inzicht geven in hoe men de eetomgeving gezonder kan maken.

Daartoe zijn in zes wijken in Regio Foodvalley en in de stad Utrecht experimenten gedaan met voedselinterventies. Met ziekenhuizen, zorginstellingen en restaurants zijn pilots uitgevoerd voor een gezondere voedselkeuze voor patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers.

Voor het uitwerken van de aanpak in de zorg is samengewerkt met Goede Zorg Proef Je. Dit is een samenwerking van Alliantie Voeding in de Zorg, waarin ervaring in de praktijk wordt opgedaan met gezondere eetomgevingen in ziekenhuizen in heel Nederland.

Contact

Frédérique Rongen
T: 0317-487913
M: frederique.rongen@wur.nl

Maartje Poelman
T: 0317-482372
M: maartje.poelman@wur.nl

Marleen Gillebaart
T: 030 -2531244
M: M.Gillebaart@uu.nl

Onderzoek naar de voedselomgeving in ziekenhuizen en zorginstellingen

Hoe ziet de voedselomgeving in Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen eruit? Welke onderlinge verschillen zijn er tussen organisaties? Lees over het onderzoek van Joline Wierda in het vakblad FMT Gezondheidszorg.

Lees het artikel

Gezond onderweg

Voor wie langs de snelweg wat wil eten of drinken, is de gezonde keuze meestal niet de meest voor de hand liggende keuze. Om dit te veranderen hebben onderzoekers van Wageningen University & Research en het Voedingscentrum belanghebbende organisaties en bedrijven samengebracht om concrete actiepunten te ontwikkelen die het aanbod langs snelwegen gezonder kunnen maken. De resultaten staan in het rapport Gezond onderweg.

Lees het rapport