Eetomgeving

Een gezonde en duurzame eetomgeving nodigt uit om een gezonde en duurzame keuze te maken. Daarom is in de Regio Deal Foodvalley vier jaar lang onderzocht hoe de eetomgeving wijk, onderweg, werk, zorg en horeca gezonder en duurzamer kan worden gemaakt. De geleerde lessen uit deze proeftuin bieden inspiratie om zelf aan de slag te gaan met het gezonder en duurzamer maken van de eetomgeving.

Bekijk onderstaande infographic of klik verder naar een van de eetomgevingen wijk, zorg, mkb en onderweg of horeca voor systeemkaarten, stappenplannen, rapporten en andere informatie.

Contact

Frédérique Rongen
T: 0317-487913
M: frederique.rongen@wur.nl

Maartje Poelman
T: 0317-482372
M: maartje.poelman@wur.nl

Marleen Gillebaart
T: 030 -2531244
M: M.Gillebaart@uu.nl