Bodem en waterkwaliteit

Een toekomstbestendige agrarische sector, waarin duurzaam gewerkt wordt en een goede boterham wordt verdiend, begint bij een gezonde bodem. Het gaat daarbij om het terugdringen van nutriënten verliezen, maar ook goed waterbeheer in tijden van droogte. De agrarische sector levert met een levende gezonde bodem, gevarieerde gewassen en voldoende (bestuivende) insecten een cruciale bijdrage aan versterking van de biodiversiteit. Daarnaast zorgt een gezonde bodem voor gezonde producten, wat zorgt voor betere bedrijfsresultaten.

In de Proeftuin wordt concreet te gewerkt aan verbetering van de bodemkwaliteit in Regio Foodvalley. Hiervoor kunnen bodembeheerconcepten worden aangemeld om te testen op boerenbedrijven. Aandachtspunt hierbij is om het verdienmodel bij deze concepten inzichtelijk te krijgen. Meer weten over Bodem- en waterkwaliteit in de Proeftuin van de Regiodeal? Kijk op de website van Boer aan het Roer.

Video: een duurzaam bodem- en watersysteem

Whitepaper: De bodem als basis

Handboek: Kruiden zaaien doe je zo!