Omgevingsmeetnetwerk

Met het fijnmazige Omgevingsmeetnetwerk van de Regio Deal Foodvalley meten we ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Dit meten we op 73 locaties in steden, dorpen, natuurgebieden en rond veehouderijen. Door op veel plekken en vaak in de tijd te meten, zorgt het Omgevingsmeetnetwerk samen met zogenaamde verspreidingsmodellen voor een fijnmazig beeld van de luchtkwaliteit in de regio.

Daarnaast dragen de meetresultaten bij aan het verbeteren en verfijnen van modellen die worden gebruikt om de luchtkwaliteit te berekenen en te voorspellen. Met deze modellen kunnen effecten van bedrijfs- en gebiedsgerichte maatregelen op de luchtkwaliteit worden doorgerekend om in te schatten of daarmee bijvoorbeeld de emissie van stikstof kan worden teruggebracht.

Over een langere periode kan het Omgevingsmeetnetwerk gebruikt worden als instrument om de effecten van de transitie naar een emissiearme veehouderij op luchtkwaliteit te monitoren. Ook kunnen hierdoor, in combinatie met gegevens uit het Bedrijvenmeetnetwerk, vanuit de veehouderij is aan de luchtkwaliteit in het Foodvalley gebied.

Het Omgevingsmeetnetwerk bestaat uit 73 meetpunten, verspreid in de regio, waarmee we de luchtkwaliteit meten.  

Het is een fijnmazig meetnetwerk dat op meerdere plaatsen en momenten in de tijd gegevens oplevert. Dat leidt tot inzicht in veranderingen van de luchtkwaliteit en het effect van maatregelen om uitstoot van veehouderijen te verminderen. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om modellen indien nodig te verfijnen en optimaliseren. Zo vormt het meetnetwerk samen met verspreidingsmodellen een belangrijk hulpmiddel in de gezamenlijke inspanning van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Regio Foodvalley om uitstoot terug te dringen.

Meetnetwerk Luchtkwaliteit Foodvalley

Video

In de Foodvalley regio is een fijnmazig meetnetwerk opgezet om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Met dit omgevingsmeetnetwerk worden ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide gemeten in dorpen, steden, natuurgebied en rondom veehouderijen. Uniek aan dit meetnetwerk is dat er vaak en op veel plaatsen wordt gemeten.

Bekijk de video

Whitepaper

In deze whitepaper staat alle achtergrondinformatie over het omgevingsnetwerk samengevat.

Lees de whitepaper

Het Meetnetwerk Luchtkwaliteit Foodvalley bestaat uit: