1. Prille start

De voeding van moeder en kind

Over het project

Het project ‘Prille start’ van Regio Deal Foodvalley is gericht op de voedingsinname van (aanstaande) moeders en jonge kinderen. Door de voeding te optimaliseren wordt een gezonde, kansrijke start van het leven gegarandeerd. Het project gaat concrete handvaten bieden om gedragsverandering tot stand te brengen. Vrouwen met een lage sociaaleconomische status (SES) krijgen in dit project speciale aandacht.

Hierbij worden kennis en netwerken van Wageningen Universiteit, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en zorgverleners in de regio ingezet en versterkt. Het verspreiden van kennis alleen is niet voldoende om voedselpatronen te veranderen. Het project richt zich daarom ook op de empowerment van (laagopgeleide) zwangere en lacterende vrouwen en ouderparen. Dit biedt aanknopingspunten voor een integrale benadering door verloskundigen, diëtisten, consultatiebureaus en andere betrokkenen in de geboorte-, baby- en peuterzorg. Hierdoor zal de voedingsinname, van met name kwetsbare vrouwen en hun baby’s/peuters verbeteren.

Meer informatie

Contact

Edith Feskens
T: 0317-482567 / 0317-480047
M: edith.feskens@wur.nl