Patiënten met kanker

Voeding voor oncologische patiënten

Over het project:

Het doel van dit project binnen de Regiodeal Foodvalley is kankerpatiënten via regionale zorginstellingen en -verleners voedings- en bewegingsadviezen op maat te geven. In de regio is in de zorg tijdens en na behandeling aandacht voor leefstijl via effectieve concepten. De resultaten van werkpakket 4 zullen dienen als input voor regionale en landelijke richtlijnen. De opgedane kennis wordt landelijk en internationaal ingezet voor onderwijs en de onderbouwing van het belang van voeding en beweging in de oncologische zorg.

Meer informatie:

Contact

Franzel van Duijnhoven
T: 0317-485375
M: Franzel.vanduijnhoven@wur.nl