Kennisevent Emissiereductie

Op 28 februari organiseerde het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), in samenwerking met Agrio vakmedia, het kennisevent Emissiereductie met toekomst: wat is haalbaar en betaalbaar? Dit event werd bij Aeres MBO Barneveld georganiseerd voor studenten en docenten in de ochtend, erfbetreders, beleidsmedewerkers in de middag en veehouders in de avond.

Emissie Reductie Plan

Tijdens dit kennisevent presenteerde Hilko Ellen van Wageningen Livestock Research, de laatste stand van zaken over afgerond en lopend onderzoek ten aanzien van emissiereductie van fijnstof in de pluimveesector. Jan Workamp van PEV nam de belangstellenden in een aantal stappen mee van het Fijnstof Emissie Plan naar het Emissie Reductie Plan met een aantal aanbevelingen.

Boer aan het Roer

Henk Kievit, MT-lid Regio Deal Foodvalley, gaf een terugblik op 3 jaar Boer aan het Roer waarin ook het Bedrijvenmeetnetwerk onder de aandacht werd gebracht. Anne-Jo Smits van PEV en Marien Korevaar van Wageningen Livestock Research gingen daar dieper op in en presenteerden wat we leren van het continu meten van emissie op praktijkbedrijven.

Versnellingsaanpak

Xander Pieterse gaf inzicht wat er op dit moment speelt binnen de versnellingsaanpak van de (zand)provincies, met name gericht op het Innovatie Netwerk Landbouw.

Toekomst

Albert Winkel, als landelijk coördinator emissiemonitoring, sloot het programma af met een toelichting op de toekomst van het meten van stalemissies met sensoren.

Bekijk de presentaties