Jacco van der Tak nieuwe voorzitter Commissie Strategische Agenda

Jacco van der Tak, burgemeester van Barneveld, is tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio Foodvalley op vrijdag 9 februari benoemd als nieuwe voorzitter van de Commissie Strategische Agenda. René Verhulst, voorzitter van Regio Foodvalley: “We hebben als bestuur en Economic Board van Regio Foodvalley Jacco van der Tak gevraagd voor dit voorzitterschap. We kennen Jacco als een verbindende bestuurder die de Regio Foodvalley een warm hart toedraagt. We zijn dan ook blij met deze benoeming.” Jacco neemt het stokje over van Hans van der Pas die het ambt van burgemeester in Rhenen neerlegt om in maart in de gemeente Maashorst verder te gaan als burgemeester.

Samen aan de slag

De commissie gaat onder leiding van Jacco van der Tak op weg naar een nieuwe Strategische Agenda voor de Regio Foodvalley na 2025. Binnenkort start de commissie met een ronde door de regio om input hiervoor op te halen. In verschillende bijeenkomsten gaan zij in gesprek met ondernemers, onderwijs en overheid over de uitdagingen en kansen die zij zien voor onze regio. Jacco van der Tak: “Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan met de Strategische Agenda voor de Regio Foodvalley. Samenwerken aan een sterke Foodvalley voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties geeft perspectief. Belangrijke opgaven vragen om een gezamenlijke benadering, waardoor het in onze regio ook in de toekomst goed wonen en werken is.”