Over Regio Foodvalley

Samen de regio laten bloeien

Samenwerkende gemeenten
Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten. De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen werken samen onder de noemer ‘gemeenschappelijke regeling’. In die regeling is de samenwerken vastgelegd. Met de gemeente Bunschoten werken we samen op het thema Voedsel, met de gemeente Putten op de thema's Landbouw en Voedsel. Het regiobureau ondersteunt het samenwerkingsverband.

Ondernemers, onderwijs en overheid samen
Vanuit het samenwerkingsverband werken we als geheel samen met ondernemers en kennisinstellingen in de regio. Ook wel de drie O’s of triple-helix samenwerking genoemd. Waarin Ondernemers, Onderwijs en Overheid werken aan een gezonde en duurzame regio voor inwoners en bedrijven. Een regio waar mensen graag wonen, werken en ondernemen. Hoe doen wij dat? De Economic Board, het bestuur van deze samenwerking, heeft dat beschreven in de Strategische Agenda.

Onze ambitie

Regio Foodvalley is de topregio op het gebied van agrifood. Van vitaal belang voor voedselzekerheid. Een regio waarin kennis en innovatie op het gebied van landbouw en voedselproductie centraal staan. Op een duurzame en gezonde manier.

In gesprek met Regio Foodvalley?

Werk je aan een initiatief voor Regio Foodvalley? Kom in gesprek met ons. Misschien kan de Economic Board jouw initiatief verder brengen. Met een waardevol netwerk, het delen van kennis of toegang tot financiering.