Over Regio Foodvalley

Samen de regio laten bloeien

Samenwerkende gemeenten
Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten. De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen hebben hun samenwerking vastgelegd in een ‘gemeenschappelijke regeling’. Deze samenwerking wordt aangestuurd door het algemeen bestuur waar alle gemeenten een plek in hebben. Met de gemeente Bunschoten-Spakenburg werken we samen op het thema Voedsel, met de gemeente Putten op de thema's Landbouw en Voedsel. Het regiobureau ondersteunt het samenwerkingsverband.

Ondernemers, onderwijs en overheid samen
Vanuit dit samenwerkingsverband werken de gemeenten samen met ondernemers en kennisinstellingen in de regio. Ook wel de drie O’s of triple-helix samenwerking genoemd. In Regio Foodvalley werken Ondernemers, Onderwijs en Overheid samen aan een gezonde en duurzame regio voor inwoners en bedrijven. Een regio waar mensen graag wonen, werken en ondernemen. Deze triple-helix samenwerking wordt aangestuurd vanuit de Economic Board, het bestuur van deze samenwerking. In deze board hebben mensen uit de drie O’s zitting. Deze samenwerking hebben zij vastgelegd in de Strategische Agenda.

Onze ambitie

Regio Foodvalley is de topregio op het gebied van agrifood. Van vitaal belang voor voedselzekerheid. Een regio waarin kennis en innovatie op het gebied van landbouw en voedselproductie centraal staan. Op een duurzame en gezonde manier.

In gesprek met Regio Foodvalley?

Werk je aan een initiatief voor Regio Foodvalley? Kom in gesprek met ons. Misschien kan de Economic Board jouw initiatief verder brengen. Met een waardevol netwerk, het delen van kennis of toegang tot financiering.