FAQ

Overige vragen

Regio Foodvalley is een regionale netwerkorganisatie in het grensgebied van Gelderland en Utrecht. Samenwerking staat centraal om de topregio op het gebied van agrifood te zijn. En om een economische duurzame en aantrekkelijke regio voor bedrijven en inwoners te blijven.

De acht gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) werken samen met twee provincies (Gelderland en Utrecht), onderwijs- en kennisinstellingen (Aeres, WUR, COG, CHE, Pantarijn, Van Hall Larenstein en RijnIJssel) en ondernemers (FOV, MKB-Nederland, VNO-NCW VeluweVallei en LTO Gelderse Vallei) in de regio. Daarnaast werken we ook samen met gemeente Bunschoten en Putten op themaniveau.

Het bestuur van Regio Foodvalley wordt gevormd door de Economic Board. Onze ambitie staat in de Strategische Agenda, waaraan wij, samen met onze partners, uitvoering geven.

Foodvalley NL is de organisatie die sinds 2004 werkt aan de transitie van het voedselsysteem. Foodvalley NL heeft haar wortels in de regio. Het kantoor is gevestigd op Wageningen Campus. Zij werken met nationale en internationale partners aan een mondiale ambitie en dat is dat er in 2050 voor 10 miljard mensen lekker, gezond, betaalbaar en duurzaam voedsel moet zijn. Regio Foodvalley en Foodvalley NL werken daarin samen. Wij liggen in elkaars verlengde. De regio, nationaal, internationaal. Regio Foodvalley biedt een uitstekend vestigingsklimaat en tegelijkertijd ook een living lab voor de innovaties die uit het ecosysteem komen. Zodat wij kunnen testen en opschalen van wordt er wordt bedacht en uitgevonden in het ecosysteem.

Foodvalley

Foodvalley is hét kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland. Dit ecosysteem kenmerkt zich door de vele innovatieve agrifood en foodgerelateerde oplossingen van wereldformaat en door de samenwerking van vele innovatieve bedrijven, van startups tot en met multinationals en kennisinstellingen binnen en buiten Nederland die deel uitmaken van Foodvalley. Foodvalley biedt een platform met een (inter)nationaal bedrijvennetwerk om innovatie te versnellen. Foodvalley trekt potentiële partners en investeerders aan en stimuleert de economie in de regio én ver daarbuiten.

Foodvalley wordt gedragen door Foodvalley NL en Regio Foodvalley

Foodvalley NL

Foodvalley NL bevordert (inter)nationale samenwerking tussen bedrijven, overheid, onderwijs en kennisinstellingen ten behoeve van innovatie in de agrifoodsector wereldwijd. Verbinden en kennis delen zijn de kernwoorden.

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen om het vestigingsklimaat te bevorderen en ondernemen, wonen, werken en studeren aantrekkelijk te maken.

Food NL

Food NL is de samenwerking tussen drie foodregio’s: AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley. Deze drie regio’s werken aan gezamenlijke programma’s rond de thema’s voeding & gezondheid en de eiwittransitie voor de lobby in Den Haag en Brussel.

Wij publiceren onze vacatures via de website Werken in Gelderland. Bekijk onze openstaande vacatures via https://www.werkeningelderland.nl/organisaties/regio-foodvalley/

Jazeker, stuur een mail naar info@regiofoodvalley.nl en wij welk programma een stageplek of afstudeeropdracht heeft.

Neem contact met ons op!

Regio Foodvalley helpt u graag bij het ondernemen, wonen en werken in de regio.

Onze contactgegevens

Bezoekadres: Raadhuisstraat 117, 6711 DS Ede
Postadres: Postbus 9022, 6710 HK Ede

Mailadres: info@regiofoodvalley.nl

Telefoonnummer: 0318 680 667