Economic board

De Economic Board is de bestuurlijke samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. In deze board hebben mensen uit de drie O’s zitting. Zij zijn de ambassadeurs van de regio. Zij helpen bij lobby, geven advies over regionale vraagstukken en houden zich bezig met de richting van de regio. Die richting staat beschreven in de Strategische Agenda

Meer weten over de Economic Board?

In het Jaarplan 2023 van de Economic Board leest u meer over de plannen van de Economic Board.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden vanuit onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en ondernemers.

Overheid

René Verhulst

voorzitter Regio Foodvalley

burgemeester gemeente Ede

Gert Jan Kats

vice - voorzitter Regio Foodvalley

burgemeester gemeente Veenendaal

Gerard Renkema

lid algemeen bestuur Regio Foodvalley

burgemeester gemeente Nijkerk

Maud Hulshof

bestuurlijk verantwoordelijk voor thema Economie in Regio Foodvalley

wethouder gemeente Wageningen

Rob van Muilekom

Gedeputeerde Utrecht

Peter Drenth

Gedeputeerde Gelderland

Onderwijs en onderzoek

Jan Jacob van Dijk

Voorzitter College van Bestuur COG

Jan Hol

voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede

Rens Buchwald

lid van Raad van Bestuur Wageningen University & Research

Bastiaan Pellikaan

voorzitter College van Bestuur Aeres Groep

Ondernemers

Martin Ruiter

voorzitter VNO-NCW VeluweVallei

ondernemer in Wageningen

Willem Kuijsten

voorzitter FOV

ondernemer in Veenendaal

Bert van Donselaar

Voorzitter LTO Noord

Gijs Eikelenboom

Voorzitter Barneveld Tomorrow en

gedelegeerde namens BIK

Voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei

Taken en rollen Economic Board Regio Foodvalley

Vergaderen

maandag 18 december 2023 15.00 - 17.00 uur
maandag 12 februari 2024 15.00 - 17.00 uur
maandag 8 april 2024 15.00 - 17.00 uur
maandag 10 juni 2024 15.00 - 17.00 uur
maandag 23 september 2024 15.00 - 17.00 uur
maandag 11 november 2024 15.00 - 17.00 uur
donderdag 19 december 2024 12.00 - 15.00 uur

Contact

Wilt u meer informatie over de Economic Board, de uitgegeven adviezen of de werkzaamheden, neem contact op met de manager Economic Board.