Economic board

De Economic Board Regio Foodvalley (EB) is de bestuurlijke samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. De EB ziet erop toe dat de doelen uit de Strategische Agenda worden gehaald, monitort de voortgang van de projecten en toetst nieuwe projectplannen.

Meer informatie over de Economic Board leest u in het informatieboekje Economic Board Regio Foodvalley (pdf, 1.45 MB).

Bestuur

Het nieuwe bestuur bestaat uit 15 leden, waarvan vanuit elke partner vijf vertegenwoordigers deelnemen.

Overheid

Onderwijs en onderzoek

Ondernemers

Vergaderen

De vergaderdata zijn:

Scroll de tabel om meer te zien
maandag 7 februari 2022 15.00 - 16.30 uur  
maandag 28 maart 2022 15.00 - 16.30 uur  
maandag 13 juni 2022 15.00 - 16.30 uur  
maandag 19 september 2022 15.00 - 16.30 uur  
maandag 31 oktober 2022 15.00 - 16.30 uur  
maandag 12 december 2022 15.00 - 16.30 uur