Economic board

De Economic Board Regio Foodvalley (EB) is de bestuurlijke samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. De EB bevordert het gesprek tussen de partners in de regio. De leden zijn een ambassadeur voor de regionale samenwerking, zowel voor hun achterban als voor organisaties buiten de regio. De EB ziet erop toe dat de ambitie en doelen uit de Strategische Agenda worden gehaald en houdt zich bezig met strategische vraagstukken in de regio. De EB brengt  adviezen uit over hoe deze vraagstukken in de regio kunnen worden aangepakt. De EB werkt nauw samen met de bestuurders en programmamanagers van de acht samenwerkende gemeenten. Op die manier sluiten de werkzaamheden van de EB op strategisch niveau goed aan bij de dagelijkse uitvoering binnen de programma’s van Regio Foodvalley.

Meer informatie over de Economic Board en de plannen voor het komend jaar, leest u in het Jaarplan 2023 van de Economic Board (pdf, 2 MB).

Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden vanuit onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en ondernemers.

Overheid

René Verhulst

voorzitter Regio Foodvalley

burgemeester gemeente Ede

Gert Jan Kats

vice - voorzitter Regio Foodvalley

burgemeester gemeente Veenendaal

Gerard Renkema

lid algemeen bestuur Regio Foodvalley

burgemeester gemeente Nijkerk

Maud Hulshof

bestuurlijk verantwoordelijk voor thema Economie in Regio Foodvalley

wethouder gemeente Wageningen

Rob van Muilekom

Gedeputeerde Utrecht

Peter Drenth

Gedeputeerde Gelderland

Onderwijs en onderzoek

Jan Jacob van Dijk

Voorzitter College van Bestuur COG

Jan Hol

voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede

Rens Buchwald

lid van Raad van Bestuur Wageningen University & Research

Bastiaan Pellikaan

voorzitter College van Bestuur Aeres Groep

Ondernemers

Martin Ruiter

voorzitter VNO-NCW VeluweVallei

ondernemer in Wageningen

Willem Kuijsten

voorzitter FOV

ondernemer in Veenendaal

Bert van Donselaar

Voorzitter LTO Noord

Gijs Eikelenboom

Voorzitter Barneveld Tomorrow en

gedelegeerde namens BIK

Voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei

Taken en rollen Economic Board Regio Foodvalley

Vergaderen

maandag 13 februari 2023 15.00 - 17.00 uur
maandag 17 april 2023 15.00 - 17.00 uur
maandag 12 juni 2023 15.00 - 17.00 uur
maandag 25 september 2023 15.00 - 17.00 uur
maandag 30 oktober 2023 15.00 - 17.00 uur
maandag 18 december 2023 15.00 - 17.00 uur

Contact

Wilt u meer informatie over de Economic Board, de uitgegeven adviezen of de werkzaamheden, neem contact op met de manager Economic Board.