Economic board

De Economic Board Regio Foodvalley (EB) is de bestuurlijke samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. De EB ziet erop toe dat de doelen uit de Strategische Agenda worden gehaald, monitort de voortgang van de projecten en toetst nieuwe projectplannen.

Meer informatie over de Economic Board leest u in het informatieboekje Economic Board Regio Foodvalley (pdf, 1.45 MB).

Bestuur

Het nieuwe bestuur bestaat uit 15 leden, waarvan vanuit elke partner vijf vertegenwoordigers deelnemen.

Overheid

Onderwijs en onderzoek

Ondernemers

Vergaderen

De vergaderdata zijn:

Scroll de tabel om meer te zien
woensdag 10 februari 2021 09.00-10.30 uur online
woensdag 31 maart 2021 09.00-10.30 uur online
woensdag 09 juni 2021 11.00-12.30 uur online
woensdag 22 september 2021 09.00-10.30 uur wisselend
woensdag 03 november 2021 15.00-16.30 uur wisselend
woensdag 15 december 2021 09.00-10.30 uur wisselend