Onze projecten

In deze regio werken ondernemers, onderwijs en de overheid samen aan een gezonde en duurzame regio voor bedrijven en inwoners. Een regio waar mensen graag wonen, werken en ondernemen. Hoe doen wij dat? Dat staat in de projecten beschreven.

Over de strategische agenda

Resultaten gefilterd op:

Energie Economie Landschap
 • Economie
  Monitor Bedrijventerreinen Regio Foodvalley 2019
  Luchtfoto van E-Stairs Barneveld
 • Wonen Landschap
  Regionale Ruimtelijke Verkenning
 • Economie
  Regionaal Programma Werklocatie (RWP)
 • Economie
  Perifere Detailhandels Vestigingen Beleid (PDV)
  Perifere Detailhandels Vestigingen Beleid (PDV)
 • Energie
  Regionale Energie Strategie (RES)
 • Energie
  Samenwerkende Energieloketten
  Regionaal Servicepunt Energietransitie
 • Landschap Landbouw
  Vrijkomende Agrarische Bebouwing op het platteland
 • Economie
  Kantorenvisie en Afsprakenkader kantoren
  Kantorenvisie en Afsprakenkader kantoren