Schoolklas op bezoek bij een boerderij en zij krijgen uitleg over de geteelde groenten.

Boerderijeducatie stimuleert voedseleducatie in de regio

In Regio Foodvalley willen wij gezonde en duurzame voeding beter onder de aandacht brengen bij kinderen. Verschillende boeren uit Regio Foodvalley werken al mee aan boerderijeducatie. Deze educatieve initiatieven, onder leiding van Boerderij Educatie Nederland (BEN), streven ernaar om kinderen, naast basisscholen, ook op BSO’s, VO en MBO bewust te maken van de herkomst van voedsel en gezonde voedselkeuzes. In de provincie Gelderland zijn momenteel 53 educatieboerderijen betrokken en in Utrecht zijn dat er 38.

Het samenwerkingsverband 'Leren bij de Boer' in de Regio Foodvalley, bestaande uit 15 educatieboerderijen, onderscheidt zich door een focus op 'Belevend Leren'. De boeren en boerinnen worden getraind. Ze krijgen lesmateriaal om klassen te ontvangen en lessen aan te bieden in de vorm van opdrachten, quizjes en educatieve activiteiten. Boerderijeducatie is meer dan een excursie, het draait om leren, beleven, bewustmaken en proeven met alle zintuigen. Zowel Boerderij Educatie Nederland (BEN) als het programma Jong Leren Eten (JLE) ondersteunen actief deze educatieboeren in de Regio Foodvalley.

Een aantal boeren krijgt een vergoeding vanuit de coöperaties waarbij ze zijn aangesloten (bijvoorbeeld zuivelcoöperatie) voor het ontvangen van klassen van de basisschool. Er zijn alleen twee oorzaken waar het samenwerkingsverband "Leren bij de Boer" een financiële uitdaging ondervindt.

  1. Er zijn groepen boeren, zoals akkerbouwers, die geen vergoeding ontvangen vanuit hun coöperatie, waardoor ze niet gestimuleerd worden om deel te nemen aan het programma.
  2. Er zijn doelgroepen die interessant zijn voor boerderijeducatie, maar waar boeren nu geen vergoeding voor krijgen. Het gaat dan om groepen van voortgezet- en mbo-scholen en BSO’s.

Voor deze groepen, waar nu geen vergoeding voor wordt verkregen door boeren, heeft samenwerkingsverband “Leren bij de boer” Regio Foodvalley om ondersteuning gevraagd. Voedseleducatie staat als belangrijk project op de agenda van het programma Food van de Regio Foodvalley. De regio heeft daarom een financiële bijdrage van maximaal 5.000 euro per jaar, voor de komende 3 jaar, beschikbaar gesteld. Hiermee willen wij de deelname van boeren aan boerderijeducatie stimuleren en zo de voedseleducatie in de eigen regio verder versterken.

Waarom is boerderijeducatie belangrijk?

In 2023 bezochten 74 groepen, dat is in totaal 1.250 leerlingen, educatiebedrijven van 'Leren bij de Boer'. Een bezoek aan de boerderij resulteert altijd in enthousiaste reacties van kinderen, leerkrachten en begeleidende ouders. Boerderijeducatie heeft als doel:

  • Kinderen laten zien, ruiken, proeven en beleven waar hun voedsel vandaan komt en hoe het geteeld of geproduceerd wordt, om zo de kennis, betrokkenheid en waardering te vergroten.
  • Voedselvaardigheden bij kinderen vergroten voor gezondere, duurzamere voedselkeuzes en het tegengaan van obesitas door meer beweging.
  • Kinderen leren begrijpen hoe kringlopen werken; van gezonde bodem, mest, gras, zaaigoed tot voedsel op tafel, wat de basis legt voor het tegengaan van voedselverspilling en het bevorderen van circulaire landbouw.
  • Het vergroten van het contact tussen stad en platteland, waardoor schoolklassen de kloof tussen beide kunnen verkleinen en een boerderijbezoek een onvergetelijke belevenis wordt.
  • Een bijdrage leveren aan de verbreding van het verdienmodel van boeren als onderdeel van de Multifunctionele Landbouw, waardoor het platteland vitaal blijft.
  • Het versterken van korte ketens door meer contact tussen inwoners van dorp/stad en boerenbedrijven, wat resulteert in meer lokale afzetmogelijkheden in boerderijwinkels of vergelijkbare varianten.