Inspiration Dinner 2024

Op 6 juni vond het jaarlijkse Inspiration Dinner 2024 van de Economic Board Regio Foodvalley plaats. De Economic Board wil met de organisatie van dit diner mensen van binnen en buiten de regio inspireren om met elkaar samen te werken aan een toekomstbestendige Regio Foodvalley.

Thema van de avond

Deze avond had als thema de ‘Welke werknemer heeft Regio Foodvalley nodig in 2030?’. Bijna 50 ondernemers, bestuurders uit het onderwijs en de overheid gingen hierover met elkaar in gesprek. Jan Jacob van Dijk, voorzitter van de Economic Board, opende de avond.

Strategische Agenda

Na een hartelijk welkom aan alle aanwezigen benoemde Jan Jacob van Dijk dat in de regio druk wordt gewerkt aan een nieuwe Strategische Agenda. Hij liet daarbij zien waarom deze agenda belangrijk is voor onze regio.

Sprekers

Daarna kreeg Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, het woord. Hij deed een oproep aan de overheid om te streven naar Vereenvoudiging, Voorspelbaarheid en Vertrouwen. Ondernemers kunnen daar zelf ook een bijdrage aan leveren vanuit Vernieuwen, Versnellen en Verbinden.

Marc van der Meer, zelfstandig onderzoeker arbeidsmarkt-onderwijs, nam vervolgens de aanwezigen mee in de toekomst van werken en leren in Regio Foodvalley en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Belangrijke aandachtspunt hierbij was om de creativiteit weer terug te brengen in het onderwijs en bij studenten. Want meer creativiteit betekent uiteindelijk een grotere inzetbaarheid op de werkvloer. Ook kwam het belang van onderwijs op maat naar voren: op locatie in samenwerking met de ondernemers waarbij leren en werken wordt gecombineerd.

Het diner

Na deze twee inspirerende sprekers was het tijd om te genieten van een heerlijk diner. Jan Jacob van Dijk sloot de avond af. Het Inspiration Dinner vond plaats aan de vooravond van de Regio Foodvalley Days waar we partners en stakeholders uit Regio Foodvalley meenamen de regio in. Zij konden met de bus of per fiets kiezen voor een toer langs mooie duurzame projecten in de regio.