Regio Foodvalley: waar groei en innovatie samenkomen!

Regio Foodvalley bruist van groei en innovatie. Dat blijkt uit de nieuwste bevindingen van de kwantitatieve Innovatiemonitor Regio Foodvalley. Deze monitor laat zien dat bedrijven in de regio volop werken aan product- en procesinnovatie, en dat er een forse toename is van banen en vestigingen tussen 2010 en 2022.

In 2018 is Regio Foodvalley gestart met een (Kwantitatieve) Innovatiemonitor. Het doel van de Kwantitatieve Innovatiemonitor is om inzicht te geven in de ontwikkeling van de regionale economie, de innovatiekracht van bedrijven in Regio Foodvalley in kaart te brengen en aan te tonen in welke sectoren Regio Foodvalley gespecialiseerd is. Wethouder Maud Hulshof (Wageningen), bestuurlijk verantwoordelijk voor het regionale thema Economie: “Regio Foodvalley is een ideale plek voor ondernemers die willen groeien en innoveren. De Kwantitatieve Innovatiemonitor laat zien dat de werkgelegenheid groeit. Maar ook dat bedrijven steeds meer samenwerken met kennisinstellingen. Deze samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen is essentieel om innovatie te stimuleren en te motiveren.”

Bedrijven, banen en sectoren

In de regio is veel bedrijvigheid met meer dan 39.000 bedrijfsvestigingen en 195.000 banen. Tussen 2010 en 2022 was er in de regio een toename van ruim 29.000 banen, wat neerkomt op een groei van 18%, ondanks de uitdagingen van de COVID-pandemie. De sectoren zakelijke dienstverlening, onderwijs, gezondheidszorg, detail- en autohandel en industrie leverden hierin een opmerkelijke bijdrage. Het jaar 2022 liet een werkgelegenheidsgroei van 4,5% zien, de hoogste groei sinds 1999.

Aandachtsectoren voor innovatie

De Innovatiemonitor onderscheidt acht aandachtssectoren die specifiek van belang zijn voor innovatie. Deze sectoren zijn geselecteerd op basis van regionale specialisatie en relevantie voor innovatie. De bouw en het foodcluster zijn leidend in werkgelegenheid, terwijl sectoren zoals energie- en milieutechniek, ICT en creatieve industrie ook significante ontwikkelingen vertonen. De bouw blijft de grootste sector in termen van vestigingen, gevolgd door de creatieve industrie, energie- en milieutechniek en ICT.

Uit een enquête onder bedrijven in de aandachtssectoren blijkt dat de meeste aandachtssectoren een innovatief karakter hebben. Vooral het foodcluster en de ICT-sector scoren hoog op verschillende innovatie-indicatoren en vertonen veel innovatieactiviteiten. Grote en middelgrote bedrijven vertonen over het algemeen meer innovatieactiviteiten dan kleine bedrijven. Het gebrek aan personeel en expertise vormen een uitdaging, met name in de ICT-sector.

Innovatiekracht in Regio Foodvalley

De Kwantitatieve Innovatiemonitor biedt waardevol inzicht in de innovatieactiviteiten binnen Regio Foodvalley en benadrukt het belang van samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden om innovatie te stimuleren en te ondersteunen. De resultaten bieden een basis voor verdere strategische ontwikkelingen en beleidsmaatregelen om het innovatieve klimaat in de regio te versterken en te bevorderen.

Download de Kwantitatieve Innovatiemonitor Regio Foodvalley (pdf, 2 MB) of de Infographic Innovatiemonitor: Waar groei en innovatie samenkomen! (pdf, 164 KB)