Subsidie voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Wil je laadinfrastructuur aanleggen voor elektrische voertuigen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de subsidie SPRILA. SPRILA is er voor de aanschaf van laadinfra, voor de aanschaf van een stationaire batterij en voor advies over laadinfra. Je kunt deze subsidie vanaf 24 september 2024 aanvragen.

SPRILA staat voor Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven. Er is een SPRILA Aanschaf en een SPRILA Advies.

Budget

Het totaalbudget van SPRILA is voor SPRILA Aanschaf en SPRILA Advies samen (pas definitief als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn).

 • Advies voor en aanleg van laadinfrastructuur voor AC-laadstations: 17.900.000 euro
 • Advies voor en aanleg van laadinfrastructuur voor DC-laadstations: 15.542.000 euro
 • Investeringen in een stationaire batterij: 4.500.000 euro

 Subsidie SPRILA Aanschaf

Bij de SPRILA Aanschaf kun je subsidie aanvragen voor een deel van de kosten voor de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en de aanleg hiervan. De laadinfrastructuur bestaat uit:

 • De basislaadinfrastructuur, inclusief de hoofdaansluiting en de bekabeling
 • Een of meer DC-laadstations met een vermogen vanaf 20 kW met minimaal één laadpunt
 • En/of een of meer AC-laadstations met een vermogen van minimaal 11 kW met samen minimaal 4 laadpunten
 • En/of een of meer AC-laadstations met een vermogen vanaf 43 kW

Je kunt subsidie aanvragen voor een laadstation tot en met 350 kW.

Subsidie voor stationaire batterij

Ook kun je subsidie aanvragen voor een stationaire batterij. Dit is een systeem dat elektriciteit opslaat zodat dit later is te gebruiken. Het systeem zit niet in een elektrisch voertuig en communiceert met het laadstation. Andere voorwaarden voor de batterij staan op de website van de RVO.

Hoogte van subsidie SPRILA Aanschaf

De hoogte van de subsidie SPRILA Aanschaf hangt af van het type laadstation en de grootte van je onderneming.
 
Voor een grote onderneming:
•    € 452 voor een AC laadstation met een vermogen vanaf 11 kW;
•    € 1.200 voor een AC laadstation met een vermogen vanaf 43 kW;
•    € 2.640 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 20 kW;
•    € 6.421 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 50 kW;
•    € 18.644 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 150 kW;
•    € 27.535 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 225 kW;
•    € 41.696 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 350 kW;
 
Voor een mkb-onderneming:
•    € 904 voor een AC laadstation met een vermogen vanaf 11 kW;
•    € 2.400 voor een AC laadstation met een vermogen vanaf 43 kW;
•    € 5.279 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 20 kW;
•    € 12.842 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 50 kW;
•    € 37.287 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 150 kW;
•    € 55.069 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 225 kW;
•    € 83.393 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 350 kW.
 
De maximale subsidie voor een batterij is 160.000 euro voor het mkb en 80.000 euro voor een groot bedrijf. Per aanvrager is de subsidie maximaal 350.000 euro per kalenderjaar.

Voorwaarden SPRILA Aanschaf

Om SPRILA Aanschaf aan te vragen, moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • Je bent ondernemer; je hebt een KVK-inschrijving
 • Je bedrijf is gevestigd in Nederland
 • Je plaatst de laadinfrastructuur op eigen terrein of op terrein dat je huurt
 • Je rondt de plaatsing van de infrastructuur af binnen maximaal 24 maanden. Deze periode gaat in op het moment dat de RVO de subsidie verleent.

Subsidiebedrag bepaalt moment van aanvragen

Bepaal of je in aanmerking komt voor meer of minder dan 25.000 euro subsidie. Is het subsidiebedrag lager dan 25.000 euro? Dan laat je eerst de laadinfrastructuur aanleggen en vraag je daarna subsidie aan. Doe dit binnen 13 weken na de datum waarop de werkzaamheden klaar zijn. Is het subsidiebedrag hoger dan 25.000 euro? Dan vraag je de subsidie aan voordat je de werkzaamheden laat uitvoeren. Binnenkort staat op de website van de RVO een rekentool waarmee je direct ziet of je in aanmerking komt voor meer of minder dan 25.000 euro subsidie.

Subsidie SPRILA advies

Je kunt ook subsidie aanvragen voor de kosten van advies over laadinfra: SPRILA Advies. In het advies staan onder andere minimaal deze onderwerpen: verwachte groei van het elektrische wagenpark, verwachte investeringskosten van de laadinfrastructuur, beschikbare netcapaciteit, aantal laadpunten, type laadstation. Bekijk de totale lijst aan verplichte advies-onderwerpen op de website van de RVO.

Hoogte van subsidie SPRILA advies

De hoogte van de subsidie SPRILA Advies is 50% van de kosten waarvoor je subsidie kunt krijgen, tot maximaal 3.500 euro. Per aanvrager of groep aanvragers is de subsidie maximaal 10.000 euro per kalenderjaar. Je vraagt advies aan per laadlocatie.

Voorwaarden SPRILA advies

Om SPRILA Advies aan te vragen, moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • Je bent ondernemer of een samenwerkingsverband van ondernemers
 • Je hebt een KVK-inschrijving
 • Je bent gevestigd in Nederland
 • Je vraagt advies over laadinfrastructuur op eigen terrein, terrein dat je deelt met andere ondernemers of terrein dat je huurt
 • Je vraagt de subsidie aan nadat je het advies ontvangen hebt

Aanvraag voorbereiden

Om de subsidie aan te vragen, moet je diverse documenten indienen. Bij SPRILA Aanschaf bijvoorbeeld een contract met de netbeheerder waaruit blijkt dat er voldoende netcapaciteit is op de locatie. Bij SPRILA Advies is dat onder andere het opgestelde advies. Start op tijd met het voorbereiden van de subsidieaanvraag.
 
Lees alles over SPRILA Aanschaf en SPRILA Advies op de website van de RVO

Webinar op 3 september

Meer weten over SPRILA? Tijdens het webinar Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) geeft de RVO informatie over de regeling. Je ziet ook hoe je er gebruik van kunt maken. Het webinar is op dinsdag 3 september 2024 van 10.00 tot 11.30 uur. Meld je hier aan via de link.

Gratis advies op maat. Vragen of advies nodig, neem contact op met Pieter Keeris, logistiek makelaar voor Regio Foodvalley via p.keeris@gelderland.nl