Voorbeeld van vertical farming bij bedrij Milligreens. Cressen staan gestapeld op plateaus.

Verticale landbouw: een kansrijk verdienmodel voor agrarische ondernemingen in Regio Foodvalley

De stijgende wereldbevolking vereist innovatieve benaderingen om voedselproductie te verhogen en tegelijkertijd duurzaamheid te waarborgen. In dit licht geeft vertical farming, het telen van gewassen in gestapelde lagen onder gecontroleerde omstandigheden, een kansrijk verdienmodel voor agrarische ondernemingen in Regio Foodvalley.

Een vooraanstaande pionier in deze sector is Milligreens, gevestigd in Regio Foodvalley. Sinds haar oprichting heeft Milligreens zich gericht op de productie van microgroenten en cressen voor restaurants, groothandels en cateraars. De onderneming wil, samen met partners, een rendabel vertical farming verdienmodel ontwikkelen en bijdragen om gezonde en duurzame voeding voor iedereen beschikbaar te maken. Als onderdeel van dit streven onderzoekt Milligreens momenteel de mogelijkheden van vertical farming voor het produceren van grondstoffen voor het hogere segment, voor de groeiende Europese vraag.

Deze ambitie komt op een cruciaal moment, gezien de uitdagingen waarmee de agrarische sector wordt geconfronteerd. Als gevolg van de beëindigingsregelingen vanwege stikstof en andere regels en beleidsdoelen, zal de komende jaren naar verwachting een fors aantal boeren stoppen met het houden van dieren. Daardoor ontstaat in Regio Foodvalley een enorme oppervlakte aan Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB).

Onderzoek

In een innovatief consortium, bestaande uit de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Milligreens en Regio Foodvalley, wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze leegstaande agrarische gebouwen te gebruiken voor de opschaling en verdere professionalisering van vertical farming in Regio Foodvalley.

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste, het verkennen van nieuwe marktperspectieven voor gewassen geteeld in vertical farms, met name gericht op het hogere segment zoals inhoudsstoffen voor toepassing in cosmetica, food en farmacie. Ten tweede, de haalbaarheid daarvan in kaart brengen; Wat is het verdienmodel en biedt dit voldoende perspectief om VAB-locaties te gebruiken voor opschaling en verdere profes-sionalisering van het concept vertical farming? Dit initiatief kan een cruciale stap zijn in de transitie van de agrarische sector naar een duurzame en toekomstbestendige voedselvoorziening. Door samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden, streeft Regio Foodvalley ernaar om een koploper te zijn in innovatie, onderzoek, onderwijs en duurzaamheid, en zo een vitaal platteland te waarborgen voor de ko-mende generaties.

Het onderzoek ‘Vertical farming als verdienmodel voor agrarisch ondernemend Regio Foodvalley’ wordt gefinancierd uit het onderzoeksprogramma KIEM GoFood, dat mede gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).