Groepsfoto bezoek minister Adriaanse in Nijkerk

Voedselmaakbedrijven uit regio bundelen krachten verder

Zesentwintig voedselmaakbedrijven uit de regio bundelen hun krachten verder in het samenwerkingsverband Food Production Cluster. Dat maakten zij maandag 13 mei 2024 bekend tijdens een bijeenkomst in aanwezigheid van demissionair minister Micky Adriaansens van Economie en Klimaat (EZK). Met de samenwerking kunnen ze grote thema’s zoals innovatie en circulair werken beter oppakken.

Initiatiefnemers van het nieuwe cluster zijn de voedselmaakbedrijven die samen al de Food Academy Nijkerk (FAN) vormen. De FAN zorgt samen met Aeres voor regionaal praktisch onderwijs in de foodsector. De voedselmaakindustrie is sterk vertegenwoordigd in de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk. Dit bedrijfsleven en de gemeenten zetten samen in op een duurzame toekomst voor deze industrie in Regio Foodvalley.

“Winst voor bedrijven, consumenten en gemeenten”

“Als voedselmaakbedrijven nog meer met elkaar samenwerken, levert dat op heel veel manieren voordelen op”, aldus Martine Onderdijk, voorzitter van het samenwerkingsverband Food Production Cluster. “Want samen zijn we slimmer en sterker. En kunnen we thema’s aanpakken zoals circulair werken, energiedelen, het inrichten van korte ketens en het opleiden van personeel. Bovendien maken we zo nieuwe innovaties in de voedselsector mogelijk. Dat is winst voor ons allemaal: voor bedrijven, hun werknemers, voor consumenten en voor de gemeenten waar we gevestigd zijn.”

Van kennis naar innovatie

Mariëlle Broekman, wethouder economie van de gemeente Nijkerk: “Het is fantastisch dat de voedselmaakbedrijven deze stap maken. Zij vormen de basis voor een gezonde economie van de Regio Foodvalley en ver daarbuiten. Duizenden mensen hebben hun baan in deze industrie en de bedrijven die met voedselbedrijven samenwerken. Bovendien kunnen voedselbedrijven veel bijdragen aan maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid. En zij kunnen betaalbaar en verantwoord gezonde voedsel leveren. Ze staan bol van de kennis die ze kunnen inzetten voor nieuwe, innovatieve en duurzame ontwikkelingen.”

Bezoek minister Adriaansens

Micky Adriaansens, demissionair minister van EZK ging vandaag in gesprek met voedselmaakbedrijven, opleidingsinstituut Aeres, de provincie Gelderland en de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk. Het gesprek ging over kansen en uitdagingen voor de voedselmaakindustrie. Het concurrentievermogen en de ketensamenwerking waren de twee onderwerpen die centraal stonden. De minister kreeg daarna samen met gedeputeerde Witjes en wethouder Broekman een rondleiding bij 2Sisters Storteboom, waar de bijeenkomst werd georganiseerd.

Foto: Aalt Guiliker