Vergaderen

Op deze pagina vindt u de vergaderdata van bestuurlijke overleggen van Regio Foodvalley. Via NotuBiz komt u bij de agenda en vergaderstukken van het Algemeen Bestuur Regio Foodvalley. Informatie over de samenstelling van het bestuur vind u op de pagina 'Bestuur samenwerkende gemeenten'

Vergaderdata bestuurlijke overleggen

Regio Foodvalley (de gemeenschappelijke regeling) heeft twee portefeuillehoudersoverleggen, namelijk;

  • Portefeuillehoudersoverleg Ruimte; ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit
  • Portefeuillehoudersoverleg Economie; economie, werkgelegenheid, voedseltransitie, eiwittransitie, energietransitie en ciculaire economie

Beide bestuurlijke overleggen vinden op dezelfde dag plaats.

De vergaderdata zijn:

donderdag 1 februari 2024 09.00-17.00 uur
donderdag 28 maart 2024 09.00-17.00 uur
donderdag 30 mei 2024 09.00-17.00 uur
donderdag 12 september 2024 09.00-17.00 uur
donderdag 24 oktober 2024 09.00-17.00 uur
donderdag 12 december 2024 09.00-17.00 uur

De vergaderdata zijn:

woensdag 13 december 2023 09.00-10.00 uur Ede
woensdag 7 februari 2024 09.00-10.00 uur Ede
woensdag 3 april 2024 09.00-10.00 uur Ede
woensdag 5 juni 2024 09.00-10.00 uur Ede
woensdag 18 september 2024 09.00-10.00 uur Ede
woensdag 6 november 2024 09.00-10.00 uur Ede
woensdag 18 december 2024 09.00-10.00 uur Ede

De vergaderdata zijn:

vrijdag 15 december 2023 09.00-11.00 uur Ede
vrijdag 9 februari 2024 09.00-11.00 uur Ede
donderdag 5 april 2024 09.00-11.00 uur Ede
vrijdag 7 juni 2024 09.00-11.00 uur Ede
vrijdag 20 september 2024 09.00-11.00 uur Ede
vrijdag 8 november 2024 09.00-11.00 uur Ede
donderdag 19 december 2024 09.00-13.00 uur Ede