Opleiden

Voeding in zorgopleidingen

Om gezonde en duurzame voeding in de zorg te stimuleren is ook goed onderwijs over voeding en gezondheid van belang. Daarom zijn onderwijsbouwstenen voor het bevorderen van gezonde voeding ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Het project is gericht op zorgopleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau voor zowel verpleeg- als geneeskunde. Dit is nodig omdat zorgprofessionals een belangrijke rol en invloed op de gezondheidskeuzes van patiënten hebben. Ook de samenwerking en afstemming tussen verschillende niveaus van opleidingen en kennisinstellingen wordt hiermee versterkt. Inzichten uit de andere werkpakketten van het thema Voeding en gezondheid van de regiodeal zijn meegenomen in dit project.

Inspiratiegids

In deze digitale inspiratiegids een terugblik op het Symposium Voeding in Zorgopleidingen op 27 mei 2024. Bekijk de highlights uit de verschillende workshoppen en vind beschikbare materialen rondom voeding in zorgopleidingen.

Naar de inspiratiegids

Studenten geneeskunde en voeding en gezondheid samen aan de slag

Een mooie kick-off van het gezamenlijke onderwijsproject van UMC Utrecht en Wageningen University & Research. Geneeskundestudenten en studenten Voeding & Gezondheid gaan samen aan de slag met een lesopdracht over het belang van voeding in de zorg.

Bekijk de video

Het project is onderverdeeld in twee deelprojecten:
Project 6.1 richt zich op het ontwikkelen van onderbouwd en effectief onderwijs voor (toekomstige) MBO- en HBO-zorgprofessionals over het begeleiden van gedragsverandering. Alles in nauwe samenwerking met de praktijk. 
Project 6.2 richt zich op het ontwikkelen van een interdisciplinaire samenwerking en MOOC’s over voeding t.b.v. de medische zorg.

Meer informatie

Contact

Werkpakket 6.1: Willemieke Kroeze
0318-696300
wkroeze@che.nl

Werkpakket 6.2: Nienke Bleijenberg
nienke.bleijenberg@hu.nl