Aanpak knooppunt A1-A30

Aanpak knooppunt A1-A30

Categorie├źn

  • Vervoer

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

25%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Het knooppunt A1-A30 vormt al jaren een verkeersknelpunt. We zijn samen op weg naar een oplossing.  

Over dit project

De A1-A30 is onderdeel van de noordelijke toegangspoort naar de regio en is van
groot belang voor een goede bereikbaarheid van de regio. Het knooppunt vormt een flessenhals in de doorstroming van het verkeer, met files en ongevallen tot gevolg. Een oplossing is hard nodig, maar vraagt ook om een zorgvuldige afweging van uiteenlopende belangen.

Sinds 2014 vragen we samen met partners uit het bedrijfsleven aandacht voor het knelpunt A1-A30. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de uitvoering van een MIRT-onderzoek (MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport), door Regio Foodvalley en provincie Gelderland. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek gaf het Rijk in het voorjaar van 2019 het startschot voor een MIRT-verkenning. Hierin wordt samen met stakeholders (professionals en bewoners in de omgeving) gezocht naar de beste oplossing voor het knelpunt. Hierbij wordt bijvoorbeeld afgewogen wat de effecten zijn op de doorstroming, de verkeersveiligheid en de omgeving.

Wij zijn een partner in de uitvoering van de MIRT-verkenning en blijven het belang van een goede en snelle oplossing van het verkeersknelpunt bij andere partijen benadrukken.

Regio Foodvalley draagt daarnaast 1 miljoen euro bij aan de oplossing voor het knelpunt.

Planning

De MIRT-verkenning is naar verwachting eind 2020 klaar. Daarna volgt een uitgewerkt plan die uiteindelijk moet leiden tot realisatie.

Partners

Rijk, provincie Gelderland, regiogemeenten, Veiligheidsregio, bedrijfsleven

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project, bekijk dan de website van Rijksoverheid, MIRT-verkenning A1-A30

Contactgegevens

Peter Hekman, Projectleider A1-A30
E p.hekman@barneveld.nl