Kantorenvisie en Afsprakenkader kantoren
Regio Foodvalley bedrijventerreinen

Kantorenvisie en Afsprakenkader kantoren

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

100%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Een gevarieerd aanbod aan kantoren en locaties voor kantoren, dat aansluit op de vraag naar werklocaties. Nu en in de toekomst.

Over dit project

Er is in de regio een groeiend aantal leegstaande panden en kantoren. Daarnaast is de vraag of we nu al goed voorbereid zijn op toekomstige vraag naar kantoren. Zo zien we bijvoorbeeld een dalende vraag naar locaties aan de snelweg en op bedrijventerreinen, terwijl de vraag naar locaties in centrumgebieden groeit. Er wordt meer thuis gewerkt, zeker sinds de Coronacrisis, wat ook veel invloed heeft op de behoefte aan kantoorlocaties.
Daarom is de Kantorenvisie ontwikkeld. Het doel? Een veelzijdig aanbod aan kantoren en kantoorlocaties die aansluit op de toekomstige vraag naar kantoren en bijdraagt aan de ambities van Regio Foodvalley. De visie is vertaald naar een afsprakenkader, waarin afspraken tussen gemeenten en beide provincies worden gemaakt.

Planning

De colleges van B&W van de acht regiogemeenten hebben in april 2020 de ‘Kantorenvisie en Afsprakenkader Regio Foodvalley 2019-20123’ voor vaststelling aan hun gemeenteraden aangeboden.

Partners

Oost NL, ondernemersverenigingen, makelaars, acht regiogemeenten, provincie Gelderland en provincie Utrecht

Meer informatie

Download: Kantorenvisie Regio Foodvalley 2019-2023 (pdf, 1.49 MB) 

Download: Afsprakenkader Regio Foodvalley 2019-2023 (pdf, 518 KB)

Contactgegevens

Jurgen ten Have, projectleider
E jurgen.ten.have@ede.nl

Paul Volleman, projectleider
E Paul.Volleman@wageningen.nl

 

 

Meer projecten bekijken?