Regio Foodvalley luchtfoto Veenendaal Renswoude groen

Verstedelijkingsstrategie

Regio Foodvalley luchtfoto Veenendaal Renswoude groen

Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley

Meer landschap, meer stad

Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen bouwen de komende jaren 100.000 nieuwe woningen. We doen dat op een unieke manier: we bouwen nieuwe woningen én we versterken het landschap. Want we wonen in een prachtig deel van Nederland met de Veluwe, Vallei en het Rivierenland om de hoek. We willen dat landschap beschermen en versterken. Dat vraagt om keuzes. Deze keuzes maken we in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Wij informeren u op deze pagina over deze strategie. Waarom stellen we deze verstedelijkingsstrategie op? Wat staat erin? En wat merkt u daar als inwoner van?

Aanleiding

In Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wonen één miljoen mensen. Het aantal inwoners neemt de komende jaren fors toe. Dat is niet verwonderlijk. We hebben immers veel te bieden: we zijn centraal gelegen en (nog) goed bereikbaar, we hebben prachtige landschappen en dynamische steden, kennis- en onderwijsvoorzieningen en cultuur. Hier wil je toch wonen, werken of studeren? We verwachten dat we tot 2040 zo’n 100.000 nieuwe woningen nodig hebben. Hiervan worden 60.000 woningen in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gebouwd en 40.000 in Regio Foodvalley. Een belangrijke vraag is waar die woningen dan moeten worden gebouwd. En – niet minder belangrijk: wat is nodig om die woningen te kúnnen bouwen? We hebben daar de afgelopen jaren als twee regio’s met het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht, drie waterschappen en 26 regiogemeenten over nagedacht en opgeschreven hóe wij dat willen doen. Dat is de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley.

Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley

Het plan – de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley – bestaat uit twee delen:

Het eerste deel beschrijft waarom wij een verstedelijkingsstrategie opstellen, onze beide regio’s en welke vier bouwstenen belangrijk zijn: het landschap (de leefomgeving), de bereikbaarheid (de mobiliteit), de werkgelegenheid (de economie) en het wonen. In dit eerste deel staan ook de ontwerpprincipes, zeg maar de uitgangspunten die wij belangrijk vinden als wij de nieuwe woningen willen bouwen. Een belangrijk ontwerpprincipe is bijvoorbeeld dat wij in principe niet bouwen in weilanden en landschappelijk groen, maar dit juist willen versterken. Deel I van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley is al door alle gemeenteraden van beide regio’s en Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht vastgesteld.

Het tweede deel in de Onderzoeksagenda voor de acht deelgebieden van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Wat zijn de opgaven in deze deelgebieden op het gebied van leefomgeving, mobiliteit, economie en woningbouw? En wat moet er gebeuren om in zo’n deelgebied meer woningen te kunnen bouwen? Deel II is inmiddels ook voor alle gemeenteraden en staten vastgesteld.

Deelgebieden / Sleutelgebieden

De Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley kent acht deelgebieden:
1. Arnhem-Oost (Spoorzone)
2. De Liemers
3. Foodvalley-Noord
4. Foodvalley-Zuid
5. Middengebied Arnhem-Nijmegen
6. Nijmegen-West
7. Rijk van Nijmegen
8. Veluwe

Drie deelgebieden zijn een zogenoemd sleutelgebied: Arnhem-Oost (Spoorzone), Foodvalley-Zuid en Nijmegen-West. In deze sleutelgebieden is sprake van een complexe opgave. Iedere gemeente is bij één of meer gebiedsuitwerking betrokken. Voor Regio Foodvalley gaat het om:

Foodvalley-Noord
- Gemeente Barneveld
- Gemeente Ede
- Gemeente Nijkerk
- Gemeente Scherpenzeel

Foodvalley-Zuid
- Gemeente Ede
- Gemeente Renswoude
- Gemeente Rhenen
- Gemeente Veenendaal
- Gemeente Wageningen

Verstedelijkingsakkoord

We hebben op 10 november 2022 afspraken met het Rijk gemaakt over hoe de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley wordt uitgevoerd en wat daarvoor - in het bijzonder op het gebied van bereikbaarheid - nodig is. Die afspraken staan in de Bestuurlijke Afspraken Arnhem Nijmegen Foodvalley.

Downloads

U vindt hieronder een aantal handige documenten dat te maken heeft met de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley.

Terugkijken: Webinars 11 & 12 mei 2022

Op woensdag 11 en donderdag 12 mei jl. informeerden wij college-, raads- en Statenleden over de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley.
De beide webinars zijn via onderstaande links tot en met medio november 2022 terug te kijken:

Tijdens de webinars zijn via de chat verschillende vragen (pdf, 170 KB) gesteld en door een panel beantwoord.

Contact

Heeft u vragen over de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley?
Stuur een e-mail naar verstedelijkingsstrategie@regiofoodvalley.nl of bel naar 0318-680667.