Nieuwe verdienmodellen

Veel agrarische ondernemers willen aan de slag met verduurzamen van hun bedrijf: werken aan minder uitstoot van fijnstof of ammoniak, duurzamer veevoer, beter zorgen voor de bodem. De wil of ambitie is er, maar vaak ontbreekt het aan mogelijkheden: gebrek aan financiële middelen, aan (vak)kennis of inzicht in (het effect van) maatregelen en de betaalbaarheid ervan. Voor het ontwikkelen van een duurzaam perspectief is daarom meer nodig dan het ontwikkelen van ‘technologische’ oplossingen of het wegnemen van belemmeringen door wet- en regelgeving. In de Proeftuin van de Regiodeal Foodvalley wordt daarom kennis gedeeld over nieuwe verdienmodellen en worden concepten ontwikkeld. 

Webinar en podcasts Nieuwe Verdienmodellen
Via een webinar krijgen ondernemers inzicht in bedrijfsstrategieën en het ‘Business model Canvas’. In de podcastreeks over Verdienmodellen leren we van boeren en experts hoe je verdienmodellen in de praktijk zet. 

Masterclass Produceren in de Korte Keten
Ondernemers die een concept in de markt hebben staan of op de markt willen gaan brengen kunnen meedoen aan een Masterclass produceren in de korte keten. 

Gebiedsaanpak
Vanuit een of twee gebieden in de regio wordt gezocht naar maatschappelijke waardecreatie: welke waarde heeft duurzamer produceren? En hoe kunnen agrarisch ondernemers daarvoor worden beloond?

Meer weten of de podcasts beluisteren? Kijk op de website van Boer aan het Roer

Werkboek voor agrariërs - Op zoek naar perspectief voor jouw bedrijf