Energietransitie

Onze regio wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. Als grote stap op weg daarnaartoe willen wij in 2030, 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Daarom werken we samen aan energiebesparing, het grootschalig opwekken van duurzame energie, nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen en het energiesysteem van de toekomst.

Energieneutraal in 2050

Onze belangrijkste ambities

 • In 2050 is Regio Foodvalley energieneutraal.
  • Alle woningen en bedrijven zijn aardgasloos.
  • Inwoners en bedrijven gebruiken 30% minder energie ten opzichte van 2015.
 • In 2030 is de CO2-uitstoot in de regio met 55% afgenomen ten opzichte van 1990.

Deze ambities willen we realiseren door te werken aan vier pijlers: energiesysteem van de toekomst, grootschalige opwek, warmte en duurzame bedrijventerreinen.

Dit doen we op de volgende manier.

Regionale Energie Strategie / Energieprogramma 2024 - 2026

Regio Foodvalley heeft sinds 2021 een Regionale Energie Strategie (RES). Hierin werken we samen - met acht gemeenten, twee provincies, het waterschap en vele belanghebbenden - aan nieuwe kansen om energie op te wekken uit zon en wind. In deze strategie geven we aan hoe wij regionaal 0.75 TWh gaan bijdragen aan de landelijke opgave van 35 TWh door elektriciteit op te wekken door windmolens en grootschalige zonneprojecten. Elke twee jaar wordt deze strategie aangepast op basis van de nieuwste ontwikkelingen.

Daarnaast hebben we een regionaal Energieprogramma 2024-2026. In dit programma hebben we naast afspraken over grootschalige opwek ook plannen opgenomen voor de warmtetransitie, het verminderen van netcongestie, het ontwikkelen van het energiesysteem van de toekomst en bijvoorbeeld verduurzaming van bedrijventerreinen en agrarische bedrijven. Het Energieprogramma Regio Foodvalley wordt ook elke twee jaar geactualiseerd.

RES Foodvalley

Belangrijkste ambities

 • In 2050 is Regio Foodvalley energieneutraal.
  • Alle woningen en bedrijven zijn aardgasloos.
  • Inwoners en bedrijven gebruiken 30% minder energie ten opzichte van 2015.
 • In 2030 is de CO2-uitstoot in de regio met 55% afgenomen ten opzichte van 1990.

Meedoen of meer informatie?

Neem contact op met onze programmamanager of kijk op de website Energietransitie Regio Foodvalley.