Regio Foodvalley prettig wonen in Ede

Quality of living

Wonen, verstedelijking en landschap

Regio Foodvalley is een prachtige regio om in te wonen, centraal in Nederland en midden in het groen van de Veluwe, de Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug. Wij zetten ons in om de regio aantrekkelijk te houden, om goed en betaalbaar te wonen, te werken en waar ruimte is voor natuur en landschap.

Belangrijkste ambities

 • Voldoende woningen en woningbouw.
  • Tot 2030 maximaal 25.000 extra woningen.
  • Deze woningen spelen in op de (toekomstige) vraag.
 • Voldoende huizen voor iedere inkomensgroep.
 • Vitale en duurzame steden, dorpen en wijken.
  • Verbetering van stads- en dorpscentra.
  • Alle woningen hebben in 2023 gemiddeld energielabel B en zijn in 2050 aardgasloos.
 • Behoud en verbetering van natuur en landschap.
  • Woningbouw en energietransitie vragen ruimte: dit wordt slim ingepast zodat het minimale ruimte inneemt.
  • Verstedelijking gaat niet ten koste van natuur en landschap.

Meer informatie of meedoen?

Neem contact op met onze programmamanager Wonen of directeur Verstedelijking.