Innovatie, clustervorming en circulaire economie

Een toekomstbestendige regionale economie

Inzet van nieuwe technologieën (zoals robotisering) en duurzaam gebruik van grondstoffen (zonder afval) zijn nodig om onze regionale economie toekomstbestendig te maken. We brengen organisaties samen in clusters om kennis te delen, grondstoffen uit te wisselen (circulair ondernemen) en innovatie te versnellen. 

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Hier wordt in de praktijk geëxperimenteerd wordt met circulair ondernemen. Zo zoeken we naar manieren om circulair te ondernemen om de belasting op het klimaat te beperken, maar op zo’n manier dat bedrijven meer verdienen. Door minder afval, meer verwaarding en een betere concurrentiepositie.

Lees verder op de website van Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Belangrijkste ambities

 • Innovatie en clustervorming.
  • Verdubbeling van externe innovatie van 17 naar 35%.
  • Meer productinnovatie: van 50% naar 60%.
  • Meer procesinnovatie: van 43% naar 53%.
  • Meer marktinnovatie, met name binnen clusters: van 19% naar 29%.
 • Circulaire economie.
  • Grondstoffen worden duurzamer gebruikt. 50% van de huidige afvalstromen wordt hergebruikt.
  • Meer concurrerend vermogen door een circulair business model.
  • Regio Foodvalley kenmerkt zich als innovatieve kennisregio.

Meer informatie of meedoen?

Neem contact op met onze programmamanager.