Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

75%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Samen werken aan een economie waarin afval niet meer bestaat en grondstoffen weer worden ingezet in de keten.

Over dit project

Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in Regio Foodvalley maken werk van een circulaire economie! Een economie waarin afval niet meer bestaat en grondstoffen weer worden ingezet in de keten. Waarin energie en producten vooral hernieuwbaar zijn. Waarin menskracht, goederen en diensten optimaal worden benut. Partijen werken samen aan circulaire innovaties en verdienmodellen. Naar een sterke circulaire regio.

Afvalbergen groeien, fossiele grondstoffen en brandstoffen worden schaars en het klimaat verandert. Om de mensheid blijvend te kunnen voeden en te voorzien van noodzakelijke goederen en diensten, is een andere omgang met grondstoffen en energie nodig. De samenwerkingspartners zien circulair ondernemen als hét antwoord hierop. En als kansrijke basis voor nieuwe businessmodellen. De regionale partijen willen toe naar een toekomstbestendige en volhoudbare economie waarin circulair werken de gewoonte is.

De regionale partijen willen samen de transitie naar een circulaire economie versnellen. Zij hebben de ambitie om in de Regio Foodvalley een brede circulaire beweging op gang te brengen. Vooral om te experimenteren en innoveren in de praktijk. Samenwerking is daarvoor noodzakelijk, tussen ketenpartijen, tussen sectoren en ook tussen de ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Ook met andere initiatieven binnen en buiten de regio wordt samenwerking versterkt, om optimaal gebruik te maken van bestaande kennis en netwerken.

Planning

Het Samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair is één van de projecten uit de Strategische Agenda 2020-2025 van Regio Foodvalley.

Het samenwerkingsprogramma over circulaire economie zal belangrijk onderdeel vormen van de nieuwe strategische agenda. Hierin werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen toe naar een meer circulaire economie.

De data van de bijeenkomsten zijn te vinden op de agenda op de website van Regio Foodvalley Circulair.

Partners

Meer dan 50 partners afkomstig uit bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden (waaronder de 8 gemeenten uit Regio Foodvalley)

Meedoen?

Partner worden in het Living Lab Regio Foodvalley Ciculair? Dan kan, download de samenwerkingsovereenkomst voor meer informatie.

Meer informatie

Bekijk de website van Regio Foodvalley Circulair voor meer informatie of neem contact op met de programmamanager Carolien Huisman.

Naar regiofoodvalleycirculair.nl

 

Meer projecten bekijken?