Veelgestelde vragen ondernemers

Er zijn verschillende initiatieven in Regio Foodvalley die ondernemers hebben bij het vinden en opleiden van goed gekwalificeerd personeel.

Barneveld Tomorrow

Zij houden (jong hoog opgeleid) talent in deze regio door startende ondernemers te laten groeien en studenten te verbinden aan het bedrijfsleven o.a. met stageplekken, afstudeeropdrachten en (bij)banen. www.barneveldtomorrow.nl

Barneveldse Techniek Opleiding (BTO)

Zij leiden (jonge) talenten op, binnen een hybride leeromgeving, voor een baan in de techniek. De BTO besteedt structureel aandacht aan de instroom van nieuw talent in de techniek en richt zich op een leven lang leren. Zo zorgen zij ervoor dat de MKB-bedrijven in deze regio voldoende en gekwalificeerd technisch personeel krijgen, nu en in de toekomst.
btobarneveld.nl

Food Academy Nijkerk

De FAN helpt talenten om zich verder in de foodproductie-industrie te ontwikkelen en aan een baan. De FAN heeft extra aandacht voor instroom in de foodproductie en richt zich op een hybride leercultuur (een leven lang leren). Zo zorgen zij ervoor dat de MKB-bedrijven in deze regio goed en gekwalificeerd personeel krijgen. foodacademynijkerk.nl

ICT Campus

De campus verbindt bedrijfsleven, overheid en onderwijs zodat deze elkaar kunnen versterken en inspireren. ICT-Campus richt zich vooral op de vernieuwing binnen de ICT met uitwisseling van kennis binnen Food, Health en Tech. Het programma staat voor een vernieuwend ICT-klimaat, betere aansluiting van ICT-onderwijs op de arbeidsmarkt en begeleiding van jonge ICT-bedrijven. www.ictvalley.nl

DigiLab

Het DigiLab helpt MKB-bedrijven met digitaliseren. Studenten gaan met vraagstukken van ondernemers aan de slag. De MKB-bedrijven in deze regio zijn klaar voor de toekomst.   
knooppunttechniek.nl/initiatief/mkb-digilab-regio-foodvalley/

Werkgeversservicepunt helpt bij vinden van mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Het WSP ondersteunt bij duurzaam sociaal ondernemen met de werving en selectie van personeel, begeleiding op de werkvloer en financiƫle regelingen. Een team van twintig accountmanagers dagen ondernemers uit om samen met een andere blik naar de personeelsvraag te kijken. Vanuit deze doelstelling helpen wij mensen vanuit een uitkering aan werk. Voor meer informatie helpt een accountmanager graag met kosteloos advies. Zie: wsp-regiofoodvalley.nl

Ondernemers hebben ruimte nodig om te groeien. Vaak kan er in overleg met de eigen gemeente een passende oplossing gevonden worden.

Elke gemeente in de Regio Foodvalley heeft een eigen persoon en/of loket voor vragen van ondernemers. Voor veel praktische zaken kan je bij hen terecht, zoals bestemmingsplannen en vergunningen, verkeer en vervoer, parkeren, etc.

Ondernemen in Ede ondernemen.ede.nl
Ondernemen in Barneveld www.barneveld.nl/over-barneveld/ondernemen
Ondernemen in Nijkerk www.nijkerk.eu/ondernemers
Ondernemen in Rhenen www.rhenen.nl/info-over-de-gemeente/ondernemersloket
Ondernemen in Renswoude www.renswoude.nl/ondernemen
Ondernemen in Scherpenzeel www.scherpenzeel.nl/ondernemen
Ondernemen in Veenendaal www.veenendaal.nl/ondernemen
Ondernemen in Wageningen www.wageningen.nl/ondernemers