Informatieverzoek of Woo-verzoek

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over een bepaald onderwerp ontvangen? Neem dan eerst contact op met het regiokantoor via info@regiofoodvalley.nl. U kunt via dit e-mailadres een informatieverzoek indienen. Veel documenten kunnen wij u namelijk eenvoudig toesturen, zonder dat de acht gemeenten hier een besluit over hoeven te nemen. Is een besluit wel nodig, dan behandelen wij uw informatieverzoek automatisch als een Woo-verzoek.

U kunt een Woo-verzoek indienen op deze manieren:

 • Door te mailen naar woo@regiofoodvalley.nl of
 • Door een brief te sturen naar het Dagelijks Bestuur Regio Foodvalley, Postbus 9022, 6710 HK in Ede

Wij helpen u graag bij het bepalen wat u precies zoekt. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon door te mailen naar woo@regiofoodvalley.nl.

Voorwaarden

Uw Woo-verzoek moet aan deze voorwaarden voldoen:

 • Het verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid (dit is informatie over beleid, inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan); en
 • Het verzoek gaat over bestaande informatie die is opgenomen in documenten.

Uitzonderingen

Bepaalde informatie maken wij niet openbaar. Enkele voorbeelden zijn:

 • Persoonsgegevens
 • Bedrijfs- en fabricagegegevens
 • Informatie over opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • Gegevens die de financiële belangen van de regio of een andere partij raken
 • Persoonlijke opvattingen in interne stukken

Na uw Woo-verzoek

Wij nemen binnen vier weken een besluit. We mogen de beslissing één keer met twee weken uitstellen. Daarnaast kan het proces langer duren als wij meer gegevens van u of een derde nodig hebben om het Woo-verzoek te kunnen afhandelen. We nemen contact met u op als de beslissing wordt uitgesteld.
Besluiten wij om de informatie met u te delen? Dan ontvangt u de informatie meestal tegelijk met het besluit. Wij versturen de informatie nog niet als een derde partij betrokken is. Zo heeft deze de kans om in bezwaar te gaan en een voorlopige voorziening bij de rechter aan te vragen om de stukken nog niet openbaar te maken.

Kosten

Een Woo-verzoek indienen is gratis. Wij brengen in sommige gevallen kosten in rekening voor de informatie die u ontvangt:

 • Verzending van papieren stukken is gratis voor minder dan honderd pagina’s op A4-formaat zwart-wit.
 • Voor verzending van grote aantallen (meer dan honderd pagina’s) papieren stukken worden kosten in rekening gebracht.
 • Wij informeren u vooraf als er kosten in rekening worden gebracht.

Meer informatie

Wet open overheid
Algemene wet bestuursrecht