Inspraakmogelijkheden Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband (een zogeheten ‘gemeenschappelijke regeling’) van de acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Het algemeen bestuur bereidt – voor een aantal regionale onderwerpen (zoals het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied, de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley of het Regionaal Programma Werklocaties) – de besluitvorming in colleges en gemeenteraden in de regiogemeenten voor. Want uiteindelijk neemt niet het algemeen bestuur van Regio Foodvalley een besluit, maar het democratisch gekozen bestuursorgaan in iedere regiogemeente: de gemeenteraad of het college.

Inspreken over regionale onderwerpen dient volgens de regiogemeenten van Regio Foodvalley zo dicht mogelijk bij de democratisch gekozen gemeenteraden plaats te vinden. Het is daarom niet mogelijk om buiten het zicht van de gemeenteraadsleden bij de regio in te spreken. Wilt u inspreken? Dan kunt u zich melden bij de griffie(s) van uw gemeente of bij meerdere regiogemeenten.
Het is niet mogelijk in te spreken bij vergaderingen van het algemeen bestuur, omdat besluitvorming niet dáár, maar in de colleges of gemeenteraden plaatsvindt. U kunt, als een onderwerp op de agenda van de raad staat en vaak eerst in een raadscommissie wordt besproken – dan wél gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken. Neem daarvoor contact op met de griffie van uw gemeente. U vindt de contactgegevens op iedere gemeentesite.

Meer informatie

Het bovenstaande betekent natuurlijk niet, dat u ons nergens een vraag over kunt stellen. Integendeel – neem gerust contact met ons op als u over een of meer ontwikkelingen meer informatie wilt. U kunt dat op verschillende manieren doen:

  • Bel ons via 0318 680 667
  • Stuur een mail naar info@regiofoodvalley.nl
  • Maak een afspraak (via telefoon of mail) en kom langs op ons regiokantoor aan de Raadhuisstraat 117 in Ede.

Projectenoverzicht

Hier vindt u een overzicht van alle projecten waar wij aan werken. Dit doen wij in samenwerking met regiogemeenten, provincies, waterschappen, rijk en tal van andere samenwerkingspartners.

Altijd op de hoogte…

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?