Bijeenkomst ‘Toekomstbestendig ondernemen in Regio Foodvalley’

‘Hoe ziet de economie van de toekomst eruit? Wie heeft die glazen bol?’ vroeg wethouder Maud Hulshof (Wageningen), bestuurlijk verantwoordelijk voor het regionale thema Economie donderdagavond 4 april in de Mauritskazerne in Ede. De glazen bol werd niet gevonden, maar tijdens deze avond werden wél kansen en uitdagingen voor de economie in Regio Foodvalley geschetst en besproken. Een mooie ontmoeting tussen betrokkenen uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven.

Na een welkom door Marien Borgstein, manager Economic Board Regio Foodvalley, en de inleiding door Maud Hulshof ging het woord naar Henk Kievit. Kievit is als lector Dienstbaar Organiseren verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij nam de aanwezigen mee door economische ontwikkelingen en de innovatiekracht in de regio. ‘‘Henk, we doen mooie dingen, maar dat hoeft niet in de krant, hoor,’ die bescheidenheid is kenmerkend voor onze regio,’ gaf Kievit aan. ‘Maar laat juist zien waar je mee bezig bent, zodat je anderen inspireert en er netwerken ontstaan.’

Ruggengraat

Ook hield Kievit een pleidooi voor het MKB: ‘Het MKB is heel bepalend voor de werkgelegenheid in onze regio. We hebben veel mooie banen op een centrale plek in Nederland, maar we hebben ook een probleem: arbeidsmarktkrapte. We moeten heel hard aan de bak om vacatures vervuld te krijgen. Vooral MBO’ers zijn er te weinig en zij nemen ook nog eens jaarlijks met zo’n 10 á 15 procent af, terwijl zij mede de ruggengraat vormen van het sterke MKB in onze regio.’

Inspiratie

Spreker Peter Savelberg nam het stokje over van Henk en presenteerde een inspiratiedocument ‘Economie van de Toekomst in Regio Foodvalley’, dat vooral focust op de kansen voor de sterke economische sectoren: ‘We hebben een agrifood cluster dat volstrekt uniek is in de wereld. Daarom moeten we zorgen dat dit blijft bestaan. Regio Foodvalley is een gebied dat intensief gebruik wordt. Er is weinig ruimte, dus we zullen slim en compact moeten bouwen, en per zoekgebied moeten onderzoeken wat passend is op die plek.’

Rondetafel

Na de plenaire informatie was het tijd voor drie rondetafelgesprekken onder leiding van Kievit. Hierover leest u meer in het online magazine Innovatiemonitor Regio Foodvalley editie 5 die in juni verschijnt. De opbrengsten van de rondetafelgesprekken en van de Mentimeter worden ook gebruikt als input voor de nieuw op te stellen Strategische Agenda Regio Foodvalley (2026-2030). De Strategische Agenda is het koersdocument voor de regio waarin staat beschreven wat overheden, bedrijfsleven en onderwijs samen willen bereiken in de toekomst.

Tekst gaat onder de foto's verder.

Afsluiting

Aan wethouder Hulshof eveneens de taak om deze mooie avond af te sluiten: ‘Ik wil de aanwezigen oproepen om samen in gesprek te gaan hoe we een duurzame, gezonde en ondernemende regio kunnen blijven.’ De avond werd afgesloten met een netwerkborrel. Niet veel later verlieten de aanwezigen het mooie, historische pand, terug naar hun eigen plek in een toekomstbestendige regio waar we samen aan bouwen.

Download hier de presentatie Innovatiekracht Regio Foodvalley (pdf, 3 MB)(Henk Kievit, CHE)