Colleges van GS Gelderland en Utrecht samen op werkbezoek in Regio Foodvalley

De Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland en Utrecht brachten gisteren een werkbezoek aan Regio Foodvalley. De regio ligt op de grens van beide provincies. Hier trekken de provincies samen met het Rijk, waterschap en gemeenten op bij grote uitdagingen zoals verstedelijking, de transitie van de landbouw en het landelijk gebied vanwege de druk op de natuur (stikstof, verdroging, klimaatadaptatie en waterkwaliteit) en energietransitie en netcongestie (de druk(te) op het elektriciteitsnetwerk).

De vraagstukken gaan over de provinciegrenzen heen en vragen een integrale gebiedsgerichte aanpak door alle overheden samen. Regio Foodvalley grenst aan stikstofgevoelige Natura2000-gebieden zoals de Veluwe en het blauwgraslandreservaat “Binnenveld” tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal. 

Het werkbezoek startte in Rhenen. Ilse Voskamp van Wageningen University & Research (WUR) presenteerde daar de stand van zaken van een gezamenlijk project “Vallei/Veluwe 2120” met mogelijke opties van klimaatadaptatie voor de ruimtelijke ontwikkeling. Ook werd stilgestaan bij de groeiende fileproblematiek op en rond de Rijnbrug mede als gevolg van de bouw van 50.000 woningen die de komende jaren in Foodvalley en Rivierenland verrijzen. Zonder maatregelen op en rond de Rijnbrug neemt die fileproblematiek steeds verder toe. Beide provincies hebben samen 80 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig oplossen van het fileprobleem en vragen mede namens regio’s, gemeenten en verschillende ondernemers- en transportorganisaties aan het Rijk om het resterende bedrag bij te dragen.

Van Rhenen ging het gezelschap naar het centrum van Veenendaal waar men werd bijgepraat over de binnenstedelijke woningbouwopgaven rondom de Spoorzone Veenendaal. Vervolgens stopte men bij het Informatiecentrum Veenendaal-Oost. Hier spraken dijkgraaf Marijn Ornstein en Hoogheemraad Frans ter Maten van het Waterschap Vallei en Veluwe over het belang van een goede waterhuishouding voor woningbouwopgaven en wat dit betekent voor de verstedelijkingsopgaven in Regio Foodvalley.

Bereikbaarheid

Wethouder Engbert Stroobosscher (Veenendaal) en wethouder Peter de Pater (Ede) vertelden over de mogelijkheden voor de bouw van nieuwe woningen rond station Veenendaal-De Klomp en de bereikbaarheidsvraagstukken én wateropgave in dit gebied. 

Regionaal Perspectief Landelijk Gebied

Tijdens het werkbezoek werd door de wethouders Jan Pieter van der Schans (Ede) en Bennie Wijnne (Barneveld) gewezen op het belang van een duurzaam toekomstperspectief voor de agrarische sector. Een vitaal landelijk gebied waarin natuur en een economische rendabele en duurzame landbouw hand in hand gaan. Hierover vindt al veel overleg met beide provincies plaats. Bestuurders, politici én de agrarische sector werken in Regio Foodvalley aan een nieuw Regionaal Perspectief voor het Landelijk Gebied.
Het werkbezoek eindigde in het centrum van Barneveld. Ook hier zou plek zijn voor nieuwe woningen. Een grote veevoederfabriek staat deze ambitie, letterlijk en figuurlijk, in de weg. Dit is ook in andere dorpen van de regio het geval, zoals bijvoorbeeld in Nijkerk, Ederveen en Wageningen. De transitie van de landbouw maakt dat er minder vraag is naar veevoer. Met elkaar werd nagedacht hoe en waar er kan worden gebouwd.

“Keuzes maken als het (nog) kan”

Gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland sloot af: “We kijken als beide Colleges van Gedeputeerde Staten terug op een geslaagd bezoek aan Regio Foodvalley. Een regio waar we met elkaar - als twee provincies en als acht gemeenten - grensoverschrijdend en grensontkennend samenwerken aan verschillende uitdagingen. Laten we steeds vooruit kijken en proberen keuzes te maken op het moment dát je nog keuzes kunt maken. Daar zetten we ons samen voor in.”