Defensie zoekt ruimte

Het ministerie van Defensie kondigde afgelopen december het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) aan. Een programma waarin Defensie aangeeft ruimte nodig te hebben voor de groei en modernisering van de Nederlandse krijgsmacht.

Het gaat om uitbreiding van activiteiten op bestaande locaties en het zoeken naar nieuwe locaties. Denk aan ruimte voor kazernes, oefengebieden en opslagterreinen. In deze zoektocht naar meer ruimte wordt ook naar Regio Foodvalley gekeken terwijl de druk op de ruimte ook in onze regio al groot is. De vraag van Defensie komt daar nog bovenop.

Zienswijze van de gemeenten én Regio Foodvalley

Het programma van Defensie staat open om een schriftelijke reactie (zienswijze) te geven op hun programma. Met de zienswijze die het algemeen bestuur van Regio Foodvalley op 9 februari heeft vastgesteld, maakt Regio Foodvalley gebruik van deze mogelijkheid. Ook verschillende gemeenten uit de regio en de provincies Gelderland en Utrecht dienen een zienswijze in. We vragen Defensie om onder andere aan lokaal draagvlak te werken en samen met de gemeenten en provincies tot een oplossing te komen voor het ruimtevraagstuk.