Ontwerpbegroting Regio Foodvalley akkoord

Het algemeen bestuur heeft op vrijdag 5 april 2023 de ontwerpbegroting Regio Foodvalley 2025-2028 goedgekeurd. De ontwerpbegroting is via de colleges van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraden van de acht regiogemeenten.

Kaderbrief

De raden ontvingen in januari 2024 de Kaderbrief 2025-2028. In deze kaderbrief zijn ambities van de regio vertaald in bijbehorende financiƫle richtlijnen voor het jaar 2025. In de periode van eind januari tot begin maart is de kaderbrief in alle gemeenteraden besproken en op basis hiervan is vervolgens de ontwerpbegroting 2025-2028 gemaakt.

Inhoud begroting en vervolgproces

De ontwerpbegroting 2025-2029 richt zich op het jaar 2025. Dit wordt een bijzonder jaar. We sluiten dat jaar de huidige Strategische Agenda af. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe Strategische Agenda voor de jaren 2026-2030. Hier worden raden, onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemers en de brede regionale samenleving bij betrokken. Voor 2025 kan een goede inschatting gemaakt worden op basis van de activiteiten en bijbehorende investeringen, maar voor 2026 nog niet. Toch geeft deze begroting een meerjarenperspectief. Daarbij heeft het algemeen bestuur, bij gebrek aan beter inzicht, het jaar 2025 met een indexatie doorgetrokken.

De aankomende periode leggen de colleges de ontwerpbegroting voor zienswijze voor aan de raden voordat deze wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Na vaststelling van de begroting wordt deze aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Download hier de ontwerpbegroting Regio Foodvalley 2025-2028 (pdf, 2 MB)