twee leerlingen leren om een warmtepomp te installeren.

Platform E geeft impuls aan groene economie in Regio Foodvalley

Onderweg naar een duurzame toekomst zet Regio Foodvalley haar schouders onder de energietransitie met het oog op nieuwe banen in een bloeiende, duurzame economie. Platform E is een gezamenlijke inspanning van bedrijfsleven, opleiders en opdrachtgevers. Het platform gaat concreet invulling geven aan projecten op het vlak van warmte, energie en circulariteit. We beginnen klein, om daarna snel op te schalen.

Met de energietransitie als speerpunt zien we de uitdagingen die gepaard gaan met de toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel. Het personeelsgebrek in techniek, bouw, energie en infrastructuur vormt een obstakel voor een soepele uitvoering van de energietransitie. Daarom slaan we de handen ineen met het bedrijfsleven, opleiders, opdrachtgevers en overheden om hierin verandering te brengen.

Platform E = kennisontwikkeling, samenwerking, opleiden

Een jaar geleden zijn we gestart met het mobiliseren van bedrijfsleven, opleiders en opdrachtgevers in de Energietransitie Academie. Het aanvankelijke doel: opleiden van mensen in nieuwe skills en kennis gekoppeld aan de energietransitie. Om dit bereiken bleek al snel dat meer kennisuitwisseling en bouwen aan een netwerk cruciaal zijn. Met de nieuwe naam Platform E is ook het doel verbreed: het brengt bedrijfsleven, opleiders en opdrachtgevers samen. De opdrachtgevers hebben hierbij een belangrijke rol in het bereiken van onze doelen: met de opdrachten die zij in de markt zetten vormen ze de spil tussen innovaties en praktijk. Platform E wil dit proces ondersteunen en aanjagen met pilot-projecten. Opleiden en werven van mensen volgt hieruit logisch voort.

Focus op energie, warmte en materialen

Platform E gaat zich richten op drie relevante onderwerpen die te maken hebben met de energietransitie: energie (opwek & opslag), warmte (pompen & netten) en materiaal (duurzaam & circulair). Dit willen we doen met de koploper-bedrijven uit de regio. Door samen met hen te bouwen aan het platform en opleiders en opdrachtgevers hieraan te koppelen, willen we een stevige basis leggen voor toekomstgerichte opleidingen die aansluiten op de ontwikkelingen binnen de energietransitie.

Samenwerking als sleutel tot succes

De samenwerking tussen werkgevers, opleiders, werkzoekenden en overheden blijft essentieel om de energietransitie tot een succes te maken. Door concrete projectvoorstellen te ontwikkelen op het gebied van warmte, energie en circulariteit, willen we niet alleen inspelen op actuele opgaven, maar ook een duurzame impact genereren. Daarnaast wordt er gewerkt aan een volledig scholingsaanbod in de regio, waardoor mensen (afgestudeerden, zij-instromers) kunnen profiteren van de banenkansen in de energietransitie.

Doe mee

Benieuwd wat er speelt in de energietransitie en welke kansen en uitdagingen dit heeft voor jouw bedrijf of organisatie? Behoefte aan meer kennis op dit gebied? Sluit je aan bij Platform E! Meld je aan via de website van Knooppunt Techniek. Samen werken we aan een duurzame toekomst en een bloeiende economie in Regio Foodvalley.