Woonwijk in Ede. Kind schommelt in de speeltuin.

Regels voor verdeling en toewijzing woonruimte samen afgestemd in Regio Foodvalley

Met ingang van 1 januari 2024 is een regionaal afgestemde Huisvestingsverordening voor de gemeenten in Regio Foodvalley van kracht. Voor de verdeling en toewijzing van woonruimte gelden in de hele regio dezelfde regels. Dit zorgt voor meer duidelijkheid voor iedereen die op zoek is naar een woning in de regio.

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties in de regio werkten samen aan de regels voor huisvesting, ook wel de Huisvestingsverordening genoemd. In deze verordening leggen gemeenten de regels vast over hoe woningen worden verdeeld, wie voorrang krijgt, en soms ook hoe de voorraad aan woningen wordt beheerd. Het is een belangrijk instrument, vooral omdat er momenteel weinig woningen beschikbaar zijn.

Burgemeester Petra Doornenbal-van der Vlist (Renswoude), bestuurlijk verantwoordelijk voor het thema Wonen in Regio Foodvalley geeft aan: “Het is goed dat we onze woningzoekenden in Regio Foodvalley op een eenduidige en transparante manier inzicht geven hoe we de woningen verdelen. Zo is het voor woningzoekenden duidelijk welke spelregels er gelden. En kunnen maatschappelijke en/of economische binding, maar ook de duur van inschrijving bijvoorbeeld de doorslag geven voor een toewijzing. Ons doel is om de beperkte woningen zorgvuldig en rechtvaardig te verdelen.” Marieta Peek-Marlet directeur-bestuurder van woningstichting Barneveld vult aan: “Dit resultaat is tot stand gekomen door de goede regionale samenwerking met gemeenten, corporaties en voor het eerst ook regionaal met huurders.”  

De regionale regels zijn besproken met huurdersorganisaties, waarbij hun input is meegenomen. De gemeenteraden hebben de lokale Huisvestingsverordening beoordeeld en goedgekeurd. Elke gemeente heeft de mogelijkheid om extra voorwaarden toe te voegen of aan te passen op basis van de lokale situatie op de woningmarkt. De Huisvestingsverordening van de gemeente Wageningen heeft een andere geldigheidsduur en wordt op een later moment door de gemeenteraad behandeld. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties blijven in de toekomst samenwerken. Bijvoorbeeld om de regels voor huisvesting aan te passen als dat nodig mocht zijn.