Terugblik informatiebijeenkomst 17 januari 2024

Op woensdagavond 17 januari 2024 was de informatiebijeenkomst voor raads- staten- en collegeleden. Tijdens deze avond werden de aanwezigen geïnformeerd over de Kaderbrief 2025-2028, het rapport over de Economie van de Toekomst en de stand van zaken van het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG).

Welkom

René Verhulst, voorzitter Regio Foodvalley trapte de avond af met een speciaal welkom aan de raadsleden, de griffier en ambtelijke ondersteuning van gemeente Putten. Regio Foodvalley werkt vanaf 1 januari 2024 samen met gemeente Putten op de regionale thema’s Landbouwtransitie en Voeding. Verhulst blikte tijdens zijn opening terug op zijn nieuwsjaarspeech van Ede waarbij hij de metafoor van een reis gebruikte. Het gaat niet om de eindbestemming maar om de ervaringen die je onderweg opdoet. Dit geldt ook voor de regionale samenwerking. “Wij reizen niet naast elkaar maar met elkaar, we zijn samen onderweg naar ons gezamenlijke doel.” Er gebeurt veel in Nederland en er komen grote opgaven op de regio af. “Samen delen wij deze ervaringen om uiteindelijk ons doel te bereiken.”, aldus Verhulst.

Kaderbrief 2025-2028

De Kaderbrief is een document dat wordt opgesteld als leidraad voor het opstellen van de begroting van Regio Foodvalley. De Kaderbrief geeft de gemeenteraden van de regiogemeenten de gelegenheid om een schriftelijke reactie (zienswijze) in te dienen. Deze zienswijze gaat over het financiële deel van het regiokantoor. De ambities van de verschillende thema’s zijn terug te lezen op de website van Regio Foodvalley. Gert-Jan Kats, portefeuillehouder bedrijfsvoering, vertelde dat er in 2025 geen extra financiële middelen voor nieuw beleid wordt gevraagd.

Economie van de Toekomst

Zoals in het welkomstwoord werd genoemd, komt er veel op onze regio af. Er moeten de komende jaren 40.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Meer woningen betekent meer banen en goede bereikbaarheid is daarbij van essentieel van belang. Maud Hulshof, regionaal portefeuillehouder Economie scherpte dit aan door de volgende vragen te stellen. Hoe ziet onze economie er de komende jaren uit? Waar liggen de kansen en de risico’s? Om deze vragen te beantwoorden vroegen wij een expert om met ons mee te denken. Peter Savelberg, gebiedsontwikkelaar en visionair op het gebied van stedelijke en economische innovatie, verkende in opdracht van Regio Foodvalley de mogelijkheden voor de toekomst. Het rapport ‘Next Economy’ is een inspiratiedocument en nodigt uit om met elkaar in gesprek te gaan. Hulshof benadrukte dat het rapport geen eindproduct is, maar dat het de bedoeling is om de fantasie te prikkelen. De gemeenteraad gaat altijd over haar eigen beleid. In het onderzoek keek Savelberg naar onder andere ruimte voor bedrijven die zich verder willen ontwikkelen en sectoren die sterk vertegenwoordigd en kansrijk zijn. Daarnaast zijn de ruimtelijke kansen en zoekgebieden geschetst. Er liggen mooie evenwichtige kansen om Regio Foodvalley sterker te maken, zonder dat we het gebied vol bouwen.   
Lees ook het interview met Maud Hulshof over het rapport Next Economy in Groei #12

Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG)

Bennie Wijnne, regionaal portefeuillehouder Landbouwtransitie gaf antwoord op de vragen waarom wij nu een RPLG maken: “Wij wachten niet af. We kiezen erover om alvast een stap vooruit te zetten ondanks de onzekerheden vanuit het beleid van het Rijk (NPLG) en provincies (Provinciale programma’s Landelijk Gebied). De urgentie is nu. Als partner willen wij onze eigen koers bepalen en niet wachten op ander overheden.”  De afgelopen tijd is hard gewerkt om van een contourennotitie (2022) naar een Koers voor uitvoering (2023) te komen. Het streven is dat de gemeenteraad voor het zomerreces het RPLG vaststelt. Het RPLG is geen integrale ruimtelijke visie maar een gezamenlijke koersbepaling van de gemeenten inclusief schets van het toekomstbeeld. In het RPLG zijn twee systeemdoelen en zes thema’s opgenomen. Aan die thema’s hangen concrete acties om daarnaartoe te groeien. Een aantal acties lopen al of gaan we in het voorjaar starten. Zoals de inzet van het RPLG voor het Regioarrangement, dat is de integratie met de Verstedelijkingsstrategie en het Energieprogramma. Het voorzetten en starten van leertrajecten en 0-metingen natuur en landschap zijn andere voorbeelden van acties. Aan de raden wordt gevraagd om deel A (doelen en maatregelen) vast te stellen en kennis te nemen van deel B (achtergrondinformatie).

Afsluiting en informatiemarkt

De voorzitter van de regiocommissie Dario Castiglione verzorgt de afsluiting. “De uitdagingen die wij hebben, zijn ook echte uitdagingen. Met elkaar kunnen wij de grote veranderingen aan. De regio leeft, de uitdagingen pakken we in vertrouwen met elkaar op. Deel de informatie van deze avond ook met uw collega raadsleden“.
Na de afsluiting was tijdens de informatiemarkt gelegenheid met de programmamanagers van Regio Foodvalley in gesprek te gaan over de thema’s van de regionale samenwerking.