aantal fietsers op de fietspad

Slim op weg met schoon en gezond woon-werkverkeer

Mobiliteitsmakelaar adviseert en verbindt werkgevers

Duurzaam vervoer, vitaliteit van medewerkers en het beter bereikbaar maken van je bedrijf. Voor werkgevers in de regio is er veel te winnen. In het project ‘Slim op weg’ van Regio Foodvalley werken ze samen met overheid en kennisinstellingen aan slimme, duurzame en gezonde mobiliteit. “Het brengt ons óók tevreden en blije medewerkers”, zegt Niek Jaarsma, hoofd HR van Interface Europe in Scherpenzeel, die al van de samenwerking profiteert. Pieter Keeris, mobiliteitsmakelaar in Regio Foodvalley, helpt werkgevers graag op weg om medewerkers slim en schoon te laten reizen.

Er zijn allerlei manieren om duurzame mobiliteit onder werknemers te stimuleren, zet Keeris op een rijtje. Denk aan regelingen en voorzieningen op het gebied van thuiswerken, carsharing, openbaar vervoer, deelfietsen of e-bikes, laadpalen en reiskostenregelingen. Veel werkgevers besteden hier al aandacht aan. “Door bedrijven met elkaar in contact te brengen, kunnen we ervaringen uitwisselen en best-practices delen”, zegt Keeris. Voor werkgevers die met duurzaam vervoer aan de slag willen, is de mobiliteitsscan een belangrijke eerste stap, stelt hij voorop. Deze is voor werkgevers in de regio gratis. De mobiliteitsscan brengt in kaart hoe medewerkers reizen, welke vervoersmogelijkheden er zijn en wat het effect is van verschillende werkgeversmaatregelen.

'Voor werkgevers is de mobiliteitsscan een belangrijke eerste stap'

Potentieel zichtbaar maken

Jaarsma heeft voor Interface, met zo’n 300 medewerkers in Scherpenzeel, de mobiliteitsscan uitgevoerd en is er enthousiast over. “Op basis van de postcodes van werknemers, krijg je meteen al een beeld van de mogelijkheden”, zegt hij. Maar de scan laat nog veel meer zien. Door aan verschillende ‘beleids’knoppen te draaien, wordt duidelijk welke winst er gehaald kan worden op het gebied van milieu, mens en organisatie. “Je kunt het potentieel heel goed zichtbaar maken”, vindt Jaarsma. “Het is een handige ‘tool’ voor werkgevers, waarin ook combinaties zoals fiets en OV zijn meegenomen. En de mobiliteitsscan komt ook nog eens goed van pas bij wat we binnenkort toch al moeten doen”, wijst hij op nieuwe wetgeving: Vanaf 1 juli zijn bedrijven met meer dan 100 medewerkers verplicht om alle werkgebonden kilometers, dus het zakelijke én het woon-werkverkeer, te registreren.

Dat Interface is aangehaakt bij het project Slim op weg is geen verrassing, gezien de bedrijfscultuur. “Duurzaamheid zit in onze genen”, zegt Jaarsma. “De oprichter van ons bedrijf, Ray Anderson, is daar al heel vroeg mee begonnen.” De producent van modulaire vloerbedekking zette in de jaren negentig van de vorige eeuw met ‘Mission Zero’ de verandering in. Het bedrijf is CO2-neutraal en inmiddels maakt en verkoopt Interface ook CO2-negatieve tapijttegels. “Duurzaamheid is verweven met onze hele bedrijfsvoering. We zijn er continu naar op zoek”, zegt Jaarsma. De idealen zitten de korte termijndoelen van de beursgenoteerde onderneming allerminst in de weg, stelt hij. “Duurzaamheid is ook een businesscase.” De krapte op de arbeidsmarkt is wel iets om rekening mee te houden. “Het is belangrijk dat maatregelen gedragen worden door de medewerkers.”

Fiets naar je werk week

Met publiekscampagnes worden in het project Slim op weg medewerkers gestimuleerd om te kiezen voor duurzaam vervoer. Zo organiseerde Regio Foodvalley, samen met het platform Love to Ride, de ‘Fiets naar je werk week’ in september. Dat was een succes, vertelt Keeris. “Het aantal fietsers dat in de regio is aangehaakt bij Love to Ride, is verdubbeld”, zegt hij. Via de app van Love to Ride worden medewerkers gestimuleerd om vaker de fiets te pakken. Er worden fietschallenges georganiseerd en er zijn prijzen te winnen. In december volgt ‘Het Bikkelseizoen’, om medewerkers uit te dagen ook in de winter op de fiets te stappen.

De campagnes ondersteunen de werkgevers in hun maatregelen om het woon-werkverkeer duurzamer te maken. Na de mobiliteitsscan kan een menukaart van maatregelen worden samengesteld. “Dat helpt werkgevers keuzes te maken in hun mobiliteitsmanagement”, legt Keeris uit. Interface heeft al een aantal maatregelen genomen. De mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken is er een van. “Dat is natuurlijk de schoonste oplossing”, zegt Jaarsma. Daarnaast heeft Interface een leasefietsregeling. Dat vergt organisatorisch best wat inspanning, laat hij weten. En het vraagt om goede voorlichting om medewerkers te laten zien wat het hen oplevert. “Fiscaal zou zo’n regeling door de overheid eenvoudiger gemaakt kunnen worden”, noemt Jaarsma een verbeterpunt.

Samen meer slagkracht

Keeris hoopt dat meer werkgevers bekend worden met het project en een mobiliteitsscan laten uitvoeren. “We kunnen dan de krachten bundelen”, geeft hij nog een positief effect. Niet alleen door het uitwisselen van goede ideeën en ervaringen, maar ook om de bereikbaarheid van locaties te verbeteren. “Je zou bijvoorbeeld een gezamenlijke shuttle kunnen laten rijden tussen een bedrijventerrein en een treinstation”, geeft hij als voorbeeld. Ook in de lobby naar vervoersbedrijven en overheid hebben bedrijven gezamenlijk meer slagkracht. Jaarsma onderstreept het belang daarvan voor Interface: “Een betere bereikbaarheid zet voor ons de kraan open naar talent van buiten de regio.” De komende jaren zal het aantal woningen en banen in de regio sterk toenemen, trekt Keeris het nog iets breder: “Willen we ons welzijn in de regio kunnen handhaven, zonder files en met een lagere CO2-uitstoot, dan moeten we doorzetten met het stimuleren van duurzaam reizen.”

'Een betere bereikbaarheid zet de kraan open naar talent'