Gemeenteraden

Raadsinformatiebijeenkomst

Regio Foodvalley organiseert drie tot vier raadsinformatiebijeenkomst per jaar voor alle raadsleden van de regiogemeenten. De raadsleden ontvangen de uitnodiging via de raadsgriffiers. 

Regio Foodvalley Days

Jaarlijks organiseren we voor de raads- en collegeleden en onze andere partners een netwerkbijeenkomst. Na een gezamenlijke start gaan we met elkaar op pad om één of meer projecten en/of organisaties in Regio Foodvalley te bezoeken. We sluiten af met een netwerkborrel. Meer informatie vind je op de site van de Regio Foodvalley Days of bekijk de foto's van de laatste editie.

Regiocommissie

De Regiocommissie bestaat uit twee raadsleden per gemeente. De Regiocommissie bespreekt regionale beleidsstukken en geeft een gezamenlijke reactie voor de behandeling in de raden. De Regiocommissie heeft geen besluitvormende bevoegdheid, maar adviseert aan de raden en het regiobestuur. De regiocommissieleden zijn de ambassadeurs voor de regio.

  • woensdag 10  januari 2024
  • woensdag 28 februari 2024
  • woensdag 10 april 2024
  • woensdag 19 juni 2024
  • woensdag 18 september 2024
  • woensdag 20 november 2024
  • woensdag 8 januari 2025

Als u een vergadering van de Regiocommissie wil bijwonen, dan ontvangen wij uw verzoek graag één week voor de vergadering. U kunt hiervoor een mail sturen naar de secretaris van de Regiocommissie info@regiofoodvalley.nl.

Regiocommissie leden:

portretfoto van Dario Castiglione

voorzitter Regiocommissie
gemeente Veenendaal

portretfoto van Jan Top

vice-voorzitter Regiocommissie
gemeente Barneveld

Portretfoto van Henk Smit

lid Regiocommissie
gemeente Barneveld

Portretfoto van Louke Koopmans

lid Regiocommissie
gemeente Ede

portretfoto van Evert Jansen

lid Regiocommissie
gemeente Ede

portretfoto Harry Bokkers

lid Regiocommissie
gemeente Nijkerk

portretfoto van Hans Lok

lid Regiocommissie
gemeente Nijkerk

portretfoto van Harmen Hardeman

lid Regiocommissie
gemeente Renswoude

portretfoto van Evert Blauwendraat

lid Regiocommissie
gemeente Renswoude

portretfoto van Henri Pabst-van 't Slot

lid Regiocommissie
gemeente Rhenen

portretfoto van Dineke Jansen

lid Regiocommissie
gemeente Rhenen

portretfoto van Ineke Schimmel

lid Regiocommissie
gemeente Scherpenzeel

portretfoto van Chris van den Berg

lid Regiocommissie
gemeente Scherpenzeel

Jeroen van Esseveld

lid Regiocommissie
gemeente Veenendaal

portretfoto van Rien Bor

lid Regiocommissie
gemeente Wageningen

portretfoto van Hans Brons

lid Regiocommissie
gemeente Wageningen

portretfoto Monique Jongenburger

secretaris Regiocommissie
Regio Foodvalley