Fondsen en innovatie

Gezamenlijke oplossingen voor landbouw, voeding en gezondheid

Ons doel is om de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven in de sectoren landbouw, voeding en gezondheid te bevorderen om de marktintroductie van innovaties te versnellen. Door toegang te bieden tot gedeelde onderzoeks- en proeffaciliteiten en door strategische investeringsmogelijkheden te faciliteren, streven we ernaar het proces te stroomlijnen en belemmeringen voor innovatie te verminderen. Door deze gezamenlijke aanpak streven we naar een duurzame en welvarende toekomst door baanbrekende ontwikkelingen dichter bij de realiteit te brengen.

Meer dan tien jaar ervaring
Innovatie gedijt wanneer toegang tot faciliteiten en technologieën beschikbaar wordt gemaakt. De afgelopen tien jaar heeft Wageningen University & Research (WUR) met succes pionierswerk verricht met deze aanpak, waardoor meer dan 80 gezamenlijke investeringen in onderzoeksapparatuur die voor iedereen toegankelijk is, mogelijk zijn gemaakt. WUR en Foodvalley NL erkennen het belang van dit streven en hebben hun krachten gebundeld om het delen van innovatiefaciliteiten, variërend van apparatuur tot productiefaciliteiten, uit te breiden naar het hele ecosysteem. Samen lanceerden ze de Shared Facility Finder (www.foodleap.com), die samenwerking en toegankelijkheid bevordert bij het nastreven van innovatie.

De kracht van delen: Shared facility finder maakt innovatie mogelijk
In een snel evoluerende wereld is het delen van faciliteiten uitgegroeid tot de sleutel tot een duurzame, kosteneffectieve en efficiënte toekomst. De Shared Facility Finder dient als een hulpmiddel en biedt een centraal en toegankelijk platform voor belanghebbenden om gedeelde innovatiefaciliteiten te verkennen en te gebruiken. Door gebruik te maken van dit platform kunnen individuen en organisaties gebruikmaken van een enorm netwerk van gedeelde bronnen, waardoor ze beter kunnen innoveren en de ontwikkeling van baanbrekende oplossingen kunnen versnellen.
Hier kunnen ze:

 • Onderzoeksapparatuur, geavanceerde faciliteiten en geavanceerde technologieën ontdekken en uitwisselen.
 • In contact komen met potentiële partners en mede-investeerders en waardevolle samenwerkingen smeden.
 • Beschikbare financieringsmogelijkheden ontdekken om hun productiviteit te maximaliseren en hun innovatieve projecten vooruit te helpen.

Regiodeal zorgt voor meer investeringen en financiering

De Regiodeal Food Valley geeft een financiële impuls aan de uitvoering van het shared facilities programma, waardoor innovaties versneld op de markt kunnen worden gebracht. Binnen dit initiatief zijn drie subsidieregelingen beschikbaar die ondersteuning bieden voor investeringen in gedeelde faciliteiten die knelpunten vormen bij implementatie van innovaties. Door subsidies en publiek-private financiering te combineren, maken we de samenwerking tussen stakeholders mogelijk.

 1. Gedeelde onderzoeksapparatuur (uitgevoerd door WUR)
 2. Gedeelde test en opschaalfaciliteiten (uitgevoerd door Foodvalley NL )
 3. Innovatievouchers voor MKB om proeffaciliteiten te gebruiken voor testen en opschalen (uitgevoerd door Foodvalley NL)

Voorwaarden voor subsidie
Om in aanmerking te komen voor de subsidies gelden de onderstaande voorwaarden: 

 • De nieuwe onderzoeksapparatuur of faciliteiten worden gedeeld via open access.
 • Het ondersteunt de ambities die zijn uitgewerkt in onze innovatiegebieden:
  • Circular Agrifood 
  • Food & Health 
  • Protein Shift
 • Het is innovatief en uniek.
 • Het moet ten goede komen aan meerdere organisaties in het ecosysteem en beschikbaar zijn voor alle organisaties via het pay-per-use-principe.
 • Investeringen in onderzoeksapparatuur moeten de verbinding met Wageningen University & Research ondersteunen.

In deze factsheet (pdf, 114 KB) staan alle voorwaarden vermeld.

Wat is Foodvalley NL?
Foodvalley NL is een toonaangevend innovatienetwerk en ecosysteem in Nederland gericht op agrofood en aanverwante sectoren. Foodvalley NL werkt samen met bedrijven, mkb-bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties om innovatie te stimuleren en de transitie naar een duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem te faciliteren. Een van de belangrijkste aandachtsgebieden van Foodvalley NL is het actief bevorderen van de oprichting en het gebruik van gedeelde onderzoeks- en innovatiefaciliteiten, het bevorderen van samenwerking en het versnellen van vorderingen in de agrifoodsector. Met haar alomvattende aanpak en inzet voor duurzame oplossingen loopt Foodvalley NL voorop bij het vormgeven van de toekomst van voedselinnovatie op wereldschaal.

Planning

2021

 • Fondsen voor gedeelde onderzoeksapparatuur en gedeelde innovatiefaciliteiten zijn operationeel.
 • Shared facility finder is operationeel.
 • Innovatieprogramma’s Food & Health, Circular Agrifood en Protein shift hebben een strategisch plan. 

2022-2024

 • De fondsen voor onderzoekapparatuur en gedeelde innovatiefaciliteiten worden volledig ingezet ten behoeve van ontwikkeling van het ecosysteem, waarbij knelpunten vanuit de innovatieprogramma’s worden opgelost. 
 • Netwerk van gedeelde faciliteiten (Shared facility finder) wordt verder uitgebreid, verbreed en duidelijk gepositioneerd. 
 • Kennisdeling door middel van het verbinden middels het delen van innovatiefaciliteiten vind voortdurend plaats.

2025-2029

 • Exploitatie van fondsen om de impact en resultaten van de initiatieven te maximaliseren.

Contactpersoon:

Emmanuel Anom

emmanuel.anom@foodvalley.nl

Website foodleap (www.foodleap.com)

Website Shared Facility Finder