Regio Foodvalley wonen tiny houses

Actieplan Wonen

Categorieën

  • Wonen

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

75%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen.

Over dit project

De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral voor starters, alleenstaanden en ouderen is het lastig om een betaalbare woning te vinden. De Randstad schuift op naar het Oosten en steeds meer alleenstaanden zoeken een huis. De komende vijf jaar wil de provincie Gelderland daarom de bouw van 45.000 woningen versnellen. Samen met bijvoorbeeld gemeenten, woningcorporaties, beleggers, bouwers, ontwikkelaars en regio’s. Daarvoor zetten we samen € 30 miljoen opzij. Dat staat in het Actieplan Wonen.

In het actieplan worden drie doelen genoemd waarvoor dit geld wordt ingezet:

  1. Versnelling van de woningbouw (sneller)
  2. Meer betaalbare woningen (betaalbaar)
  3. Meer flexibele woonvormen (flexibel)

In totaal bevat het Actieplan 14 acties. Deze gaan niet alleen over geld, maar ook over het  versnellen van procedures en gebruiken van nieuwe werkwijzen en technieken. De woningen moeten betaalbaar zijn en voor een deel flexibel. Met flexibele bouw kunnen we voorzien in de actuele woonbehoefte van bijzondere groepen zoals starters, daklozen, ouderen en jongeren. En als het nodig is kunnen we die woningen veranderen, afbreken, vervangen of verplaatsen.

Planning

Het Actieplan Wonen heeft een dynamische aanpak. De 14 acties worden één voor één door de provincie opgepakt. Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande provinciale regelingen, zoals Steen Goed Benutten. Ieder jaar wordt de voortgang op de drie doelen bewaakt. Het Actieplan wordt opgenomen in de provinciale omgevingsverordening. Ook worden de acties uit het actieplan vertaald in een regionale woonagenda (die eens in de drie jaar moet worden geactualiseerd).

Partners

Provincie Gelderland, Gelderse regiogemeenten, Regio Foodvalley

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van Actieplan Wonen Gelderland.

Contact