Coalitie Preventie in de Regio Foodvalley

Coalitie Preventie Regio Foodvalley

Categorieën

  • Voedsel

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

50%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Samen voor een gezonde leefstijl en vitale inwoners

Samen zetten wij in op het stimuleren van een gezond gewicht om zo de gezondheid en vitaliteit van inwoners uit de regio te bevorderen.

Over dit project

Bijna de helft van de volwassen inwoners van Nederland heeft overgewicht. Deze aantallen, en de gezondheidsproblemen die hieruit volgen, blijven groeien. Om dit terug te dringen is het Nationale Preventieakkoord opgesteld.

Tien partijen, waaronder zorgpartijen en gemeenten uit Regio Foodvalley geven hier samen invulling aan voor onze regio. We zetten in op preventie en dan met name op het stimuleren van gezonde voeding, gezond bewegen en een gezonde (eet) omgeving. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van preventieve interventies om zo de gezondheid van inwoners uit de regio te bevorderen. De coalitie focust zich in eerste instantie op overgewicht en daaruit voortvloeiende problematiek van obesitas en diabetes 2 en gerelateerde ziekten.

Het doel is om gezonde voeding en leefstijl te bevorderen om gezondheidsproblemen op latere leeftijd te voorkomen en vitaliteit te behouden. Dit doen we met interventies, onderzoeken en inzet van de partners in de coalitie. Door samen te werken en alle stakeholders te betrekken bereiken we meer effect voor inwoners. 

Planning

Eind 2018 is een intentieverklaring ondertekend door de partners, als eerste regionale preventiecoalitie in Nederland. Inmiddels zijn een aantal projecten uitgevoerd (o.a. samenwerking met Missing Chapter en onderzoeken door WUR-studenten). 

In 2021 ging een structuur met een programmamanager (m.b.v. het ministerie van VWS) van start, waardoor meer vaart kan worden gemaakt. Uitbreiding van de thema’s en het krijgen van uitvoeringsgeld is de volgende stap.  

Partners 

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei, Rabobank, Alliantie Voeding in de Zorg, Wageningen University & Research (WUR), de Christelijke Hogeschool Ede, VGGM, regionaal samenwerkende  sportservice organisaties, de acht regiogemeenten en Menzis. 

Meer informatie

Naar coalitiepreventieregiofoodvalley

Contact

 

Meer projecten bekijken?