Community of Practice Bouw

Categorieën

  • Innovatie en circulair

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

100%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

In de Community of Pratice Bouw komen partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheden samen om circulair bouwen in de Regio Foodvalley te versterken. 

Over dit project

De Community of Practice Bouw is een samenwerking tussen het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair en Circelstad Veenendaal. Cirkelstadis hét circulaire platform voor publieke- en private ondernemingen die actief zijn in de gebouwde omgeving – Infra – gebouwen – gebieden. Het bestaansrecht van Cirkelstad: Elkaar willen ontmoeten, willen leren van elkaar en samen willen DOEN!

De opgave is groot, de woningbouwopgave, de renovatie opgave, verduurzamen van de infrastructuur en bedrijfsterreinen. Het is dus niet de vraag hoe je werk krijgt, maar hoe gaan we dit samen hoogwaardig en toekomstbestendig organiseren.

Een van de belangrijke drijvers is het komen tot eenzelfde taal en daarmee een kwaliteitsstandaard in wat we verstaan onder Circulair (ver)bouwen. Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal (HNN)is onderdeel geworden van o.a. het Convenant Duurzaam Bouwen, de Woondeals en daarmee hebben we een eerste stap gezet naar 2030-2050. Het in de praktijk gaan brengen en daarin goed leren samenwerken is nu een volgende stap.

Inmiddels zijn er meerdere projecten en modulaire concepten HNN geëvalueerd en we gaan aan de slag met een volgende serie van projecten, nu in de eigen regio. De leercurve is stijl, de opbrengst groot en het maakt mensen trots wat ze soms onbewust al doen. Maar bovenal: “je gaat het pas zien als je het door hebt”

Planning

De data van de bijeenkomsten zijn te vinden op de agenda op de website van Regio Foodvalley Circulair.

Meedoen

Met deelname aan de Community of Practice Bouw en aan de HNN-evaluaties krijgt u toegang tot de kennis, het netwerk van zowel het Samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair als het landelijke netwerk van Cirkelstad.

Voor wie is dit interessant: voor o.a. woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, aannemers, adviseurs, installateurs, architecten, producenten/ fabrikanten, toeleveranciers, gemeenten, provincies, banken, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. ed.

Meer informatie

Meer informatie over de Community of Practice (CoP) Bouw van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair vindt u via de onderstaande link.

Meer informatie over CoP Bouw

Contact