Regio foodvalley voedselverspilling circulair

Community of Practice Circulaire Voedselketens

Categorieën

  • Innovatie en circulair
  • Voedsel

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

100%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Optimaal benutten grondstoffen, verwaarden reststromen, verminderen voedselverspilling.

Over dit project

In de Community of Practice werken ketenpartijen, onderwijs- & kennisinstellingen en overheden aan het verwaarden van reststromen, het optimaal benutten van grondstoffen en het verminderen van voedselverspilling. Zij wisselen kennis en ervaringen uit, starten projecten en nieuwe samenwerkingen, ontwikkelen onderwijscurricula en voeren onderzoek uit.

In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilo voedsel verspild! Huishoudens hebben een aandeel van 23 á 32%  van de totale verspilling. Producenten, verwerking, tussenhandel, horeca en supermarkten hebben jaarlijks zo’n € 2,5 miljard aan voedselverliezen (www.samentegenvoedselverspilling.nl). Deze verspilling leidt tot onnodige kosten, onnodige CO2 uitstoot (3 kilo CO2 / kilo voedsel) en onnodig gebruik van grondstoffen.

We ondersteunen de verschillende (inter)nationale doelen: 50% minder voedselverspilling in 2030 (Sustainable Development Goals), halvering CO2 uitstoot in 2030 (Klimaatakkoord) en Nederland zonder afval in 2050 (Nederland Circulair). Regio Foodvalley is tevens een landelijke proeftuin Voedselverspilling’ waarbij we ons richten op ondernemers, onderwijs en inwoners.

Aanpak 

De Community of Practice Circulaire Voedselketens richt zich primair op twee doelgroepen:

1.    Ondernemers / ketenpartijen

Steeds meer ondernemers zoeken naar oplossingen voor hun afval, zij proberen verliezen te verminderen en hun reststromen een goede bestemming te geven. Dat bespaart kosten, zorgt voor een duurzamere bedrijfsvoering en klanten vinden het steeds belangrijker. De Community of Practice Circulaire Voedselketens ondersteunt ondernemers hierbij door: uitwisseling kennis en ervaringen, inzet expertise en het benutten van het netwerk binnen en buiten Regio Foodvalley.

2.    Voedselverspilling & Onderwijs

In het onderwijs is veel aandacht voor het onderwerp voedselverspilling. Scholieren en studenten doen praktijkopdrachten bij bedrijven, er zijn curricula en speciale vakken over minder verspilling. Regio Foodvalley kent een groeiend netwerk van onderwijsinstellingen dat actief onderwijs organiseert over voedselverspilling en circulaire voedselketens. 

Partners

Het onderwerp is breed, daarom is de Community of Practice een samenwerking met andere programma’s izoals Programma Voedsel- en Eiwittransitie en Landbouwnetwerk Regio Foodvalley en met organisaties zoals Wageningen UR, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, Voedingscentrum en Foodvalley NL.

Planning

De data van de bijeenkomsten zijn te vinden op de agenda op de website van Regio Foodvalley Circulair.

Meedoen

Om aan de volledige cyclus te kunnen deelnemen, en ook aan andere Communities of Practice zoals ‘Bouw’ of “Industrie’, wordt u in principe deelnemer aan het samenwerkingsprogramma. Een overzicht van de kosten is te vinden in bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst. Uiteraard stemmen we graag met u af over uw mogelijke deelname.

Meer informatie

Meer informatie over de Community of Practice (CoP) Circulaire Voedselketens van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair vindt u via de onderstaande link.

Meer over CoP irculaire Voedselketens

Contact