overzicht van een bedrijventerrein met een windmolen

Community of Practice Industrie

Categorieën

  • Innovatie en circulair

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

100%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Kennis, tools en een netwerk om duurzaam te ondernemen.

Over dit project

De Community of Practice Industrie richt zich op de duurzame versterking van de regionale economie, door vooruitstrevende MKB-ondernemers de kennis, de tools en het netwerk te bieden om duurzaam te gaan ondernemen. Dit wordt steeds meer een voorwaarde voor het bestaansrecht van bedrijven, maar biedt tegelijkertijd veel kansen om te innoveren en door in te zetten op een klimaatpositieve, inclusieve, circulaire economie toekomstbestendig te ondernemen.

De Community of Practice Industrie is in eerste instantie gericht op MKB-bedrijven die producten ontwikkelen en produceren in Regio Foodvalley. Maar ook organisaties uit andere sectoren en onderwijsinstellingen kunnen meedoen. Zo ontstaan er lerende netwerken waarin de deelnemers kennis en kunde met elkaar ontwikkelen, delen en toepassen.

Planning

De data van de bijeenkomsten zijn te vinden op de agenda op de website van Regio Foodvalley Circulair.

Meedoen

De eerste gesprekken zijn al gevoerd en we komen ook graag met u in gesprek. Wilt u – als bedrijf, bedrijvenkring, parkmanager of als gemeente - deelnemen aan deze inventarisatie en heeft u nog geen contacten bij het Living Lab Regio Foodvalley Circulair?

Stuur dan een mail naar: secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl, zodat we u kunnen verbinden met de juiste contactpersoon. 

Meer informatie

Meer informatie over de Community of Practice (CoP) Industrie van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair vindt u via de onderstaande link.

Meer informatie over CoP Industrie

Contact