Community of Practice Meetbaarheid

Categorieën

  • Innovatie en circulair

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

100%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Hoe kunnen ondernemers circulair ondernemen én dat aantonen?

Over dit project

Het meten van circulariteit is de manier om meer waarde te creëren voor uw organisatie, waardoor de impact vergroot. Dit biedt strategische en commerciële voordelen voor uw organisatie maar ook voor de keten partijen, eindgebruikers en klanten.

Als uw organisatie meet en registreert kunt u daarmee (beter) op doelen en resultaten sturen. Daarnaast wordt helder welke impact en bijdrage uw organisatie levert aan circulariteit, duurzaamheid en MVO en kunt u op een eerlijke manier hierover rapporteren en communiceren.

Het meten van circulariteit is lastig. Vaste definities of consensus over wat circulair is bestaan nog niet. Het ontbreekt (nog) aan eenduidige methoden voor het meten ervan of dit vraagt om een aanzienlijke eigen inspanning van u of uw adviseurs. Hierdoor is het lastig om aan te tonen welke circulaire prestatie of bijdrage uw (MKB) bedrijf of overheid levert. 

Ons doel is circulariteit in de regio te versnellen door individuele bedrijven en overheden zelf hun circulaire bijdrage te laten meten. We willen het meten van circulariteit helder en eenduidig maken voor MKB-bedrijven en (lokale) overheden.

Planning

De data van de bijeenkomsten zijn te vinden op de agenda op de website van Regio Foodvalley Circulair.

Partners

Bedrijven die partner zijn van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair.

Meedoen

Heeft u ideeën rondom het aantonen van circulariteit of het meten ervan waar u hulp bij nodig heeft, verbinding zoekt, kennis uit wilt wisselen of heeft u initiatieven die verder gebracht kunnen worden? Laat u dat dan vooral weten. We hebben ruimte om daarmee aan de slag te gaan.

Meer informatie

Meer informatie over de Community of Practice (CoP) Meetbaarheid van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair vindt u via de onderstaande link.

Meer info over CoP Meetbaarheid

Contact