Experttafels

Meer kennisuitwisseling tussen ondernemers in de maakindustrie en de food

Over dit project

Experttafels zijn laagdrempelige bijeenkomsten om in contact te komen met branchegenoten. De opzet is altijd gelijk: een ondernemer initieert en organiseert en een expert uit de branche neemt de gasten mee in het thema. Een rondleiding bij het bedrijf mag natuurlijk niet ontbreken! De bijeenkomsten hebben zich de afgelopen twee jaar bewezen als middel om partijen uit eenzelfde branche dichterbij elkaar te brengen en samenwerking te stimuleren.

De thema’s variëren van procesoptimalisatie in de maakindustrie tot inzet van data voor het creëren van nieuwe verdienmodellen. Bij de experttafels zoeken we naar thema’s waar veel ondernemers mee te maken hebben. Binnen het project experttafels worden verschillende expertises uit de regio bij elkaar gebracht.

Planning

Experttafels worden sinds 2018 georganiseerd.

In 2021 zijn er 2 experttafels georganiseerd:

  • Januari 2021: Global goals
  • April 2021: Trends in future food
  • Mei 2021: Expertsessie Systeemintegratie en productieautomatisering bij Gibas in Nijkerk.

Partners

RCT Gelderland, Provincie Gelderland, Regio Foodvalley

Meedoen

Meer informatie of een experttafel bijwonen? Houd onze agenda in de gaten.

Contact

Sina Salim, innovatiemakelaar
E: sina@rctgelderland.nl
T: 0641369375