Gebiedsgerichte aanpak KennisAs Ede-Wageningen

Gebiedsgerichte aanpak KennisAs Ede-Wageningen

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

50%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Heeft aandacht nodig

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Verkeer rondom de KennisAs Ede-Wageningen slimmer en duurzamer maken

Over dit project

Er is veel verkeer van en naar de KennisAs Ede-Wageningen. Hoe kunnen we dit verkeer slimmer en duurzamer maken? Samen met huidige en toekomstige werkgevers willen wij hiervoor tot een gebiedsgerichte aanpak komen. Hierbij wordt dus voor dit specifieke gebied de beste aanpak bepaald. Want ieder gebied is uniek en vraagt om een eigen manier van benaderen.

Dit initiatief is ontstaan na de ondertekening van het Mobiliteitsconvenant. Dit project wordt als voorbeeld gebruikt voor andere gebiedsgerichte aanpakken die voort gaan komen uit het mobiliteitsconvenant.

Partners

Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven kennisas, Provincie Gelderland, zuidelijke regiogemeenten

Contactgegevens